Haussa paras ruokavalion ja liikunnan yhdistelmä diabeteksen ehkäisyyn

Kakkostyypin diabetestä sairastaa 21 miljoonaa eurooppalaista. Suomessakin diabeetikoita on jopa puoli miljoonaa ja määrä on kasvussa. Taudin ennaltaehkäisyssä avainroolissa ovat ruokavalio ja liikunta. Helsingin yliopiston ravitsemustieteilijät ovat mukana kahdeksan maata käsittävässä PREVIEW-tutkimuksessa, jossa etsitään parasta mahdollista ruokavalio- ja liikuntasuositusta kakkostyypin diabeteksen ehkäisyyn.

Tällä hetkellä diabeteksen ehkäisyssä suositaan ravitsemussuositusten mukaista ruokavaliota. Tutkijoita kuitenkin kiinnostaa voiko toisissa, lyhytkestoisemmissa tutkimuksissa painonhallinnassa hyviä tuloksia tuottanut ruokavalio olla tehokkaampi myös diabeteksen ehkäisyssä.

- Ravitsemussuositusten mukainen ruokavalio on diabeteksen hallinnassa hyvä, mutta nyt testataan proteiinin määrän lisäämisen ja glykemiaindeksin pienentämisen eli käytännössä esimerkiksi viljatuotteiden maltillisen vähentämisen vaikutuksia, ravitsemustieteen professori Mikael Fogelholm elintarvike- ja ympäristötieteiden laitokselta kertoo.

Vasta julkistetuissa uusissa pohjoismaisissa ravitsemussuosituksissa pyritään lihankäytön vähentämiseen ja viljatuotteiden lisäämiseen. Päälinjana se onkin hyvä, mutta Fogelholmia ja muuta kansainvälistä tutkijaryhmää kiinnostaa teoria proteiinin lisäyksen ja glykemiaindeksin pienentämisen vaikutuksista.

- Tutkimuksessa haettava proteiinin lisäys ei tarkoita punaisen lihan syönnin lisäämistä, vaan palkokasveja, kalaa, maitotuotteita ja siipikarjaa, hän painottaa.

- Proteiinin määrän ja glykemiaindeksin merkitys diabeteksen ehkäisyssä on kysymys, josta asiantuntijoillakin on erilaisia mielipiteitä. On hyvin kiinnostavaa nähdä, millaisiksi tulokset muodostuvat.

Glykemiaindeksi on suomalaisia koskettava asia siksikin, että useimmilla täkäläisillä viljatuotteilla se on korkea. Hieman haastavaa tuleekin olemaan löytää sellaisia viljoja, joiden avulla ruokavalion glykemiaindeksi saadaan tutkimuksen edellyttämälle matalammalle tasolle.

Osallistujat ryhmiin ruokavalion ja liikunnan mukaan

Preview-hankkeeseen osallistuu tutkijoita Suomen lisäksi Hollannista, Iso-Britanniasta, Espanjasta, Bulgariasta, Australiasta, Uudesta Seelannista ja Tanskasta. Satunnaiseen interventiotutkimukseen osallistuu yhteensä 2500 vapaaehtoista, jotka seuraavat saamiaan ruokavalio- ja liikuntaohjeita kolmen vuoden ajan. Suurin osa osallistujista on 25- 45-vuotiaita ja 55 - 70-vuotiaita aikuisia. Mukana on myös 200 nuorta, 12 - 18-vuotiasta tutkittavaa, mutta nämä tulevat Suomen ulkopuolelta.

- Etsimme nyt osallistujia Suomessa. Mukaan otetaan runsas 300 henkilöä, joilla on riski sairastua kakkostyypin diabetekseen, Fogelholm sanoo.

Osallistujat jaetaan ruokavalion suhteen ravitsemussuositusten mukaan syöviin sekä enemmän proteiinia sisältävää ravintoa syöviin. Kumpikin ryhmä jaetaan edelleen kahteen osaan niin, että toiset harrastavat kevyempää liikuntaa, kuten reipasta kävelyä, ja toiset harjoittelevat hieman rankemmin, mutta vähemmän aikaa viikossa.

- Näin saadaan selville tehokkain kombinaatio ruokavaliota ja liikuntaohjeistusta. Molemmat käytetyt ruokavaliot ovat terveellisiä, joten osallistujat saavat joka tapauksessa erinomaista hoitoa, Fogelholm painottaa.

PREVIEW-tutkimus on saanut vuonna 2012 EU:n 7. puiteohjelmasta yhdeksän miljoonan euron määrärahan.
Kansainvälisen hankkeen verkkosivut >> 
Pohjoismaiset ravitsemussuositukset >>