Hammashoitoa nukutuksessa

Helsingin terveyskeskuksessa tehdään hammashoitoa nukutuksessa vuosittain yli 400 potilaalle. Potilaista pääosa on yleisterveitä lapsia. Osalla näistä lapsista nukutushoito voisi olla vältettävissä, jos siihen johtaneet ongelmat tunnistettaisiin ajoissa, arvioi aiheesta väitöstutkimuksensa tehnyt HLL Nora Savanheimo.

Nukutuksessa kaikki tarvittavat hoidot tehdään samalla käynnillä, ja tavoitteena on, että mahdollisimman moni potilas pystytään nukutuksen jälkeen hoitamaan normaaliin tapaan. HLL Nora Savanheimon väitöstutkimus osoitti, että useimmille nukutuspotilaille oli kertynyt paljon hoidettavaa. Pelkoa lieventävä esilääkitys ei ollut näillä potilailla auttanut hoidon loppuun saattamisessa aiemmilla hammashoitokäynneillä.

Lähes puolella lapsista hoitovaikeudet olivat alkaneet jo ennen kolmatta ikävuotta, ja vanhempien mukaan hammashoitopelko ja kipu olivat suurimpia syitä aikaisempiin epäonnistuneisiin hoitoihin. Hammaslääkärien lähetteiden perusteella yleisimmät syyt nukutushoitoon olivat vaikea yhteistyökyvyttömyys, hammashoitopelko ja laaja hoidon tarve. Nukutuksessa tehtiin yleisimmin paikkauksia ja poistoja.

Hoidon tarve oli suuri erityisesti ulkomaalaistaustaisilla lapsilla. Heidän osuutensa nukutuksessa hoidetuista kasvoi vuosien 2004 ja 2010 välillä.Nukutushoidon tulosten turvaamiseksi potilaiden olisi kolmen kuukauden kuluessa pitänyt palata omaan hoitolaansa saamaan tehostettua ehkäisevää hoitoa ja totuttelemaan hammashoitoon hammashoitopelon voittamiseksi. Valitettavasti potilaat palasivat omaan hoitolaansa paljon suositeltua myöhemmin, ja monilla potilaista hoitovaikeudet jatkuivat myös nukutushoidon jälkeen.

Lähes 40 prosentilla potilaista suun terveys kuitenkin säilyi nukutuksessa saavutetulla tasolla kahdesta viiteen vuotta nukutuksen jälkeen.– Nukutushoitoon päätyminen olisi ilmeisesti ehkäistävissä osalla yleisterveistä lapsista, mikäli suun terveydenhuolto tavoittaisi heidät ja tunnistaisi heidän erityistarpeensa aikaisemmin. Erityistä huomioita tulisi kiinnittää ulkomaalaistaustaisiin perheisiin, Savanheimo sanoo.

Nukutushoitoprosessissa on Savanheimon mukaan edelleen kehittämistä vaativia kohtia. – Silti tämä hoitomuoto on tärkeä osa terveyskeskuksessa tarjottavaa hoitoa, hän toteaa.

HLL Nora Savanheimo väittelee 22.4.2016 kello 12 Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Dental care under general anaesthesia in public oral health services: longitudinal perspectives". Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Päärakennus, auditorio XV, Unioninkatu 34. Vastaväittäjänä on professori Eeva Widström, Arctic University of Norway, Tromsø, ja kustoksena on professori Christian Lindqvist. Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis -palvelussa

Väittelijän yhteystiedot:

nora.savanheimo@helsinki.fi