Farmasian tutkijoille palkinto pika-analyysimenetelmien yhdistämisestä

Helsingin yliopistossa kehitetyn pinta-analyysitekniikan ja ioniliikkuvuustekniikan yhdistelmällä voidaan tehdä nopeita ja luotettavia analyysejä esimerkiksi kuivuneiden veripisaroiden sisältämistä lääkeaineista.

Farmasian tiedekunnan yliopistotutkija, dosentti Tiina Kauppila kollegoineen on saanut Rapid Communications in Mass Spectrometry -lehden kolmannentoista RCM Beynon -palkinnon. Palkinto tuli tutkimuksesta, jossa yhdistettiin Helsingin yliopistossa kehitetty pinta-analyysitekniikka DAPPI kaupalliseen ioniliikkuvuus-massaspektroskopialaitteistoon.

– Ioniliikkuvuuserotuksen avulla monimutkaisista näytteestä voidaan havaita tavallista pienempiä pitoisuuksia. Käytimme laitteistoa analysoimaan vitamiineja ruoka-aineista sekä lääkeaineita väärennetyistä tableteista ja kuivatuista veripisaroista, Tiina Kauppila sanoo.

 

Tulokset valmiit sekunneissa

Kaikki analyysit tehtiin suoraan tutkittavien näytteiden pinnasta ilman minkäänlaista esikäsittelyä. Tabletit esimerkiksi analysoitiin tablettimuodossa ja veripisarat suodatinpaperiin imeytettyinä. Analyysit kestivät vain sekunteja.

Kehitettyä menetelmää voidaan jatkossa käyttää esimerkiksi lääkeaineiden, huumeiden tai myrkyllisten kemikaalien seulontaan tableteista, ympäristönäytteistä tai ruoka-aineista. Menetelmästä uskotaan olevan apua erityisesti tilanteissa, joissa näytteessä olevat muut aineet häiritsevät tunnistusta ja kiinnostavien yhdisteiden pitoisuudet ovat pieniä.

Tutkimus tehtiin 2014 yhdysvaltalaisessa Georgia Institute of Technologyssa suomalaistutkija Riikka Räsäsen vierailun aikana. Palkinto ojennetaan elokuussa pidettävässä kansainvälisessä massaspektrometriakonferenssissa (IMSC) Torontossa.

Artikkeli, johon palkinto perustuu: Riikka-Marjaana Räsänen, Prabha Dwivedi, Facundo M. Fernández and Tiina J. Kauppila. Desorption atmospheric pressure photoionization and direct analysis in real time coupled with travelling wave ion mobility mass spectrometry.