Farmasia: nuoren tutkijan Albert Wuokon palkinto 2018 Mónica Ferreiralle

Mónica Ferreira on kehittänyt huokoiseen piihin ja dekstraaniin perustuvia nanojärjestelmiä, joita voidaan hyödyntää sydäninfarktin hoidossa.

Suomen farmaseuttinen yhdistys on myöntänyt tämän vuoden Albert Wuokon nuoren tutkijan palkinnon väitöstutkimuksesta farmasian tohtori Mónica Ferreiralle. Palkintosumma on 4 000 euroa. Yksittäisenä palkintona Albert Wuokon palkinto on merkittävin Suomessa farmasian alalla jaettavista tunnustuksista.

Mónica Ferreira teki väitöskirjatyönsä Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnassa. Väitöskirjatyössä kehitettiin huokoiseen piihin ja dekstraaniin perustuvia nanosysteemejä, joita voidaan hyödyntää sydäninfarktin hoidossa. Sydäninfarkti on patologinen tila, joka johtaa äkkikuolemaan tai sydämen vajaatoimintaan. Tällä hetkellä ei ole olemassa parantavaa hoitoa, jolla pystyttäisiin korjaamaan infarktin jälkeisiä muutoksia.

Väitöstutkimuksessa lääkeainetta sisältävien, pinnaltaan muokattujen nanokokoisten piipartikkeleiden annostelu sydäninfarktin aikana suojasi koe-eläinten sydäntä kudostuhoilta. Lääkeainetta sisältävien dekstraaninanosysteemien puolestaan osoitettiin laboratoriokokeissa vaikuttavan solutason mekanismeihin, jotka uudelleenohjelmoivat sidekudoksen fibroblastisoluja sydänlihassoluiksi.

Väitöskirjatyö on antanut merkittävää uutta tietoa nanopartikkeliteknologioiden hyödyntämismahdollisuuksista sydäninfarktin hoidossa.

 

Apteekkineuvos Albert Wuokon rahasto on palkintorahasto, josta jaetaan ilman hakumenettelyä vuosittain tunnustuspalkinto. Palkinnon saajan tulee olla vähintään proviisorin tutkinnon suorittanut, joka tieteellisen tai käytännöllisen farmasian alalla on vienyt farmasiaa eteenpäin Suomessa. Joka toinen vuosi tunnustuspalkinto myönnetään nuorelle tutkijalle.