Erityisesti nuorilla naisilla kohdunkaulansyövän esiastemuutokset paranevat usein itsestään

Suurin osa nuorten naisten keskivaikeista kohdunkaulansyövän esiastemuutoksista paranee itsestään, ja kaiken kaikkiaan esiastemuutosten eteneminen syöväksi on varsin harvinaista, osoittaa tuore väitöstutkimus.

Ihmisen papilloomavirus, HPV, on hyvin yleinen, ja lähes jokainen saa HPV-tartunnan jossain vaiheessa elämäänsä. Monesti tartunta on täysin oireeton, ja suurin osa paranee itsestään ilman jälkiseurauksia. Osa HPV-infektioista voi kuitenkin johtaa syöpään.

Erityisen merkittävä rooli HPV:llä – varsinkin virustyypeillä HPV16 ja 18 – on kohdunkaulansyövässä. Suuri osa näistäkin HPV-tartunnoista ja jopa syövän esiasteista paranee itsestään, mutta yksittäisen muutoksen etenemistä ei pystytä tällä hetkellä ennustamaan. Havaitut kohdunkaulan esiastemuutokset poistetaan kirurgisesti. Hoidolla on erinomainen teho syövän ehkäisyssä, mutta sen tiedetään lisäävän riskiä ennenaikaiseen synnytykseen tulevissa raskauksissa.  

Yli kymmenen vuoden ajan on ollut saatavilla rokote HPV16- ja HPV18-virustyyppejä vastaan. Lapsuusiässä ennen HPV:lle altistumista rokotteen saaneilla tytöillä HPV-infektioita ja kohdunkaulansyövän esiastemuutoksia ei esiinny juuri lainkaan. Väestötason rokottamisen vaikutuksia syövän esiintymiseen joudutaan kuitenkin odottamaan vielä vuosikymmeniä. 

LL Karoliina Aron väitöstutkimus paljasti selvän ikään liittyvän jakauman HPV-tyypeissä. Tutkimukseen osallistui 1 279 naista, jotka oli lähetetty kohdunsuuntähystykseen solumuutoksen vuoksi. Näistä 503 naisella todettiin kudosnäytteessä vaikea-asteinen muutos.

– Kahdella kolmasosalla alle 30-vuotiaista naisista muutokset liittyivät HPV16/18-virustyyppeihin, kun taas yli 45-vuotiaista naisista vain kolmasosalla muutos liittyi näihin virustyyppeihin. Vanhempien naisten vaikeissa esiastemuutoksissa muut korkean riskin virustyypit ja HPV-negatiivisuus olivat tavallisempia, Aro kertoo.

Väitöstutkimuksensa toisessa osassa Aro teki meta-analyysin hoitamattomien keskivaikeiden kohdunkaulansyövän esiasteiden luonnollisesta kulusta. Hän havaitsi, että 50 prosentissa tapauksista muutokset paranivat kahdessa vuodessa ja 18 prosentissa tapauksista muutokset etenivät. Alle 30-vuotiaiden naisten ryhmässä 60 prosenttia muutoksista parani ja vain 11 prosenttia eteni.

– Kaiken kaikkiaan muutosten eteneminen syöväksi oli harvinaista, vain puoli prosenttia – 15 kaikista 3 160 tapauksesta – eteni syöväksi, Aro toteaa.  

Väitöstutkimuksen seuraavassa osatyössä Aro selvitti 149 nuoren (18-30-vuotiaan) naisen joukossa tutkimuskäytössä olevan DNA:n metylaatioluokittelijan toimivuutta keskivaikean hoitamattoman kohdunkaulansyövän esiastemuutoksen etenemistä tai paranemista ennakoivana tekijänä. Metylaatioluokittelija pystyi itsenäisesti ennustamaan muutoksen etenemistä naisen iästä, lähtötilanteen solunäyteluokasta, tupakoinnista tai HPV-tyyppilöydöksestä riippumatta.

LL Karoliina Aro väittelee 25.10.2019 kello 12 Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Cervical and vaginal high-grade cancer precursors - age dependence of human papillomavirus genotypes and alternative management strategies". Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa HUS Naistenklinikka, Seth Wichmann -luentosali, Haartmaninkatu 2. Vastaväittäjänä on professori Margaret Cruickshank, University of Aberdeen, UK, ja kustoksena on professori Pekka Nieminen. Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis -palvelussa.

Väittelijän yhteystiedot:

karoliina.aro@helsinki.fi