Ennaltaehkäisevät kotikäynnit tukevat iäkkäiden elämänlaatua

Kotikäynti-interventio saattaa olla edullisempi ja tehokkaampi kuin tavanomainen hoito.

Iäkkäiden osuus väestöstä kasvaa kiihtyvää vauhtia. Moni iäkäs haluaa asua mahdollisimman pitkään kotona. Toimintakyvyn heikkeneminen ja sairaudet on tunnistettava ja hoidettava ajoissa, jotta sairaala- ja pitkäaikaishoidon kustannukset eivät kasva hallitsemattomasti.

Iäkkäiden itsenäisyyttä tukeville ennaltaehkäiseville keinoille on tarvetta. LL Heini Liimatta tarkasteli väitöstutkimuksessaan ennaltaehkäisevien kotikäyntien vaikuttavuutta iäkkäiden elämänlaatuun, palveluiden käyttöön ja kustannuksiin. Aihetta ei ole aiemmin tutkittu Suomessa.

Satunnaistettu tutkimus tehtiin Hyvinkään perusterveydenhuollossa. Hoitaja, fysioterapeutti ja sosiaaliohjaaja kävivät 211 hyvinkääläisen luona. 211 hyvinkääläistä kuului kontrolliryhmään. Tutkittavat olivat 75 vuotta täyttäneitä.

Kotikäyntiryhmässä iäkkäiden elämänlaatu pysyi parempana kuin kontrolliryhmässä ensimmäisen seurantavuoden ajan. Vain 13 prosenttia vastaajista totesi, ettei kotikäynneistä ollut hyötyä. Myönteinen vaikutus väheni, kun käynnit lopetettiin.

Kotikäynti- ja kontrolliryhmät käyttivät yhtä paljon sosiaali- ja terveyspalveluita kahden vuoden aikana. Kustannuksissa ei ollut eroa.

– Laaja-alainen kotikäynti-interventio saattaa olla edullisempi ja tehokkaampi kuin tavanomainen hoito. Kotikäyntien tutkimusta ja käyttöönottoa laajemmin kannattaisi harkita, sanoo Heini Liimatta.

Väitöskirja selvitti myös aiempaa aihepiiristä tehtyä tutkimusta. Tutkimusten mukaan ennaltaehkäisevien kotikäyntien myönteiset vaikutukset tuotettiin ilman ylimääräisiä kustannuksia.

LL Heini Liimatta väittelee 23.8.2019 kello 12 Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Effectiveness of preventive home visits among community-dwelling older people". Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Porthania, luentosali PIII, Yliopistonkatu 3. Vastaväittäjänä on emeritusprofessori Marjukka Mäkelä Kööpenhaminan yliopistosta ja kustoksena on professori Kaisu Pitkälä. Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis –palvelussa https://helda.helsinki.fi/handle/10138/304050

Väittelijän yhteystiedot:

Puh: 040 755 4183

Sähköposti: heini.liimatta@gmail.com