Elintarviketurvallisuuden riskinhallinnan apulaisprofessuuri Janne Lundénille Helsinki One Health-verkostossa

Millaista on hyvä elintarvikevalvonta? Kuinka paljon valvonnasta voidaan siirtää yrityksille ja kolmansille tahoille, ja paljonko viranomaisten tulisi valvoa elintarvikealaa? Helsinki One Health –tutkimusverkostossa tammikuussa elintarviketurvallisuuden riskinhallinnan apulaisprofessorina aloittavan eläinlääketieteen tohtori Janne Lundénin tutkimusaihe liittyy ruokapöydällemme päätyviin riskeihin ja niiden minimointiin.

Elintarvikkeiden turvallisuus on Suomessa tällä hetkellä kansainvälisesti hyvällä tasolla. Esimerkiksi kotimaassa tuotetut elintarvikkeet eivät sisällä kuluttajalle vaarallisia määriä kemiallisia aineita, ja ruokamyrkytyksiä aiheuttavaa salmonellaa esiintyy kansainväliseen tasoon nähden hyvin vähän. Elintarvikkeiden välityksellä leviävien epidemioiden määrää ei ole kuitenkaan pystytty vähentämään, ja myös ruokapetoksia havaitaan yhä useammin.

Elintarvikehygienian dosentti, ympäristöterveydenhuollon erikoiseläinlääkäri Janne Lundén on toiminut vastaavien, elintarviketurvallisuuteen liittyvien kysymysten parissa koko uransa ajan. Tammikuussa 2020 hän aloittaa uuden tehtävänsä elintarviketurvallisuuden riskinhallinnan apulaisprofessorina Helsingin yliopiston Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa, monitieteisessä Helsinki One Health -tutkimusverkostossa.

Elintarvikkeiden turvallisuuden jatkuva valvonta ja niihin liittyvien riskien hallinta on ikään kuin tavallisen kuluttajan ja ruokatuotannon välillä toimiva turvaportti, joka huomataan usein ainoastaan poikkeustapauksissa – kuten silloin, jos pakastepussista löytyykin jotakin muuta kuin mitä etiketti väittää. Kotimaassa toimivat elintarvikealan yritykset täyttävät elintarviketurvallisuuden vaatimukset pääosin erinomaisesti, ja elintarvikevalvontaa tarvitaankin erityisesti silloin kun yrittäjä ei osaa tai ei halua toimia turvallisesti. Janne Lundén tutustui elintarvikealan riskinhallinnan haasteisiin jo väitöskirjassaan listeria -bakteerin hallinnasta.

- Minulle oli hyvin luontevaa lähteä tutkimaan elintarvikevalvontaa. Tutkimuslinjaa aloittaessani sitä ei juurikaan tutkittu maailmalla, vaikka se on keskeinen kivijalka elintarvikkeiden turvallisuuden varmistamisessa, kertoo Lundén.

Yhteisen terveyden tutkimus eli One Health -tutkimus on monitieteistä, koska tutkimuskysymykset ovat usein hyvin moniulotteisia ja niihin liittyvät useat eri tieteenalat. Näin on myös elintarviketurvallisuuden riskinhallinnassa, johon liittyy esimerkiksi elintarvikehygienia, zoonoosit eli lajista toiseen tarttuvat taudit, elintarvikkeiden tuotanto, elintarviketalous, oikeuskäytännöt ja ihmisten käyttäytyminen.

HOH Helsinki One Health –tutkimusverkosto toimii Helsingin yliopistossa ja yhdistää eläinten ja ihmisten yhteisen terveyden tutkimusta, yhteistyökumppaneinaan mm. Ruokavirasto ja Luonnonvarakeskus. HOH-verkoston perustajia ovat Eläinlääketieteellinen tiedekunta, Lääketieteellinen tiedekunta, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Farmasian tiedekunta ja Valtiotieteellinen tiedekunta. Seuraa HOH-verkostoa Twitterissä @HelsinkiOne, Facebookissa ja LinkedIN:issä.

Lisätietoja:

ELT, dosentti Janne Lundén, puh. +358 29 415 7148, janne.lunden@helsinki.fi

HOH-verkoston johtaja, ELTDK varadekaani Prof. Olli Peltoniemi, olli.peltoniemi@helsinki.fi