E-vitamiini voi ehkäistä ikääntyneiden miesten keuhkokuumeita

E-vitamiini voi ehkäistä keuhkokuumetta ikääntyneillä tupakoivilla tai tupakoinnin lopettaneilla miehillä.

Lukuisissa eläinkokeissa on havaittu, että E-vitamiinilla on virus- ja bakteeritartunnoilta suojaava vaikutus. Tutkimukset, joissa on selvitetty E-vitamiinin vaikutusta tartuntatautien ilmaantumiseen ihmisillä, ovat kuitenkin tuottaneet vaihtelevia tuloksia.

Dosentti Harri Hemilä Helsingin yliopistosta on selvittänyt E-vitamiinin keuhkokuumetta ehkäisevää vaikutusta Suomessa vuosina 1980- ja 1990-luvuilla tehdyn laajan SETTI-tutkimuksen aineiston perusteella. SETTI-tutkimukseen osallistui 29 133 tupakoivaa miestä, jotka olivat tutkimuksen alussa 50-69 vuotiaita. Tutkimuksen päätarkoitus oli selvittää, ehkäisevätkö E-vitamiini ja beetakaroteeni keuhkosyöpää (Lääkärilehti v. 1994).

Tutkimuksessaan Hemilä havaitsi, että E-vitamiinin keuhkokuumetta ehkäisevä vaikutus oli riippuvainen siitä, missä iässä tutkittavat olivat aloittaneet tupakoinnin. 21-vuotiaana tai vanhempana tupakoinnin aloittaneilla 7 469 miehellä E-vitamiini vähensi keuhkokuumeiden ilmaantumista 35 prosenttia. Erityisen vahva ehkäisevä vaikutus E-vitamiinilla oli niillä, jotka tupakoivat vähiten ja harrastivat liikuntaa tutkimuksen alkaessa. Sen sijaan vitamiinilisästä ei ollut hyötyä keuhkokuumeen ehkäisyn suhteen niille tutkimukseen osallistuneille miehille, jotka olivat aloittaneet tupakoinnin 20-vuotiaana tai nuorempana.

Kaikki SETTI-tutkimuksessa mukana olleet miehet tupakoivat tutkimuksen alussa, mutta kolmasosa 21-vuotiaana tai vanhempana tupakoinnin aloittaneista 7 469 miehestä lopetti tupakoinnin joksikin aikaa tai pysyvästi. Tupakoinnin lopettamisen jälkeen E-vitamiini vähensi heillä keuhkokuumeen ilmaantumista 72 prosenttia.

Tutkimus antaa vahvan näytön sille, että joissakin tilanteissa E-vitamiini voi merkittävästi ehkäistä vanhojen miesten keuhkokuumeita. Hemilä kuitenkin huomauttaa, että SETTI-tutkimuksen miehet olivat syntyneet enimmäkseen 1920- ja 1930-luvuilla ja olivat eläneet sota-ajan yli, joten tämän tutkimuksen tuloksia ei tule suoraan yleistää tämän hetken ikääntyneille miehille.

Lisätietoja:

Dosentti Harri Hemilä, Helsingin yliopisto
harri.hemila@helsinki.fi
puh 041 532 9987

Viite: Harri Hemilä: Vitamin E administration may decrease the incidence of pneumonia in elderly males. Clinical Interventions in Aging. 2016;11:1379-1385 https://dx.doi.org/10.2147/CIA.S114515