Digitaalinen terveys tukemaan syövän täsmälääketiedettä – iCAN uudeksi Akatemian lippulaivaksi

Helsingin yliopiston, HUSin ja uusien yhteiskumppanien yhteistyöhön perustuva iCAN-lippulaiva yhdistää uudella tavalla täsmälääketiedettä sekä potilaiden digitaalisia terveys- ja elämäntapatietoja ja tukee näin yksilöllisten syöpähoitojen kehittämistä sekä uusien terveysalan innovaatioiden syntyä.

Suomen Akatemia on valinnut Helsingin yliopiston, HUSin ja elinkeinoelämän yhteistyöhön perustuvan iCAN Digital Precision Cancer Medicine -osaamiskeskittymän yhdeksi kuudesta lippulaivastaan.  iCAN muodostaa  julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuusalustan, jonka tavoitteena on parantaa syöpäpotilaiden hoitoa ja tukea korkealaatuisesta syöpätutkimuksesta kumpuavien uusien innovaatioiden kehitystä.

Syövän geeni- ja molekyylitason tutkimus on jo mahdollistanut uusia täsmähoitoja. Samalla se on paljastanut syövän monimuotoisuuden – olemme nähneet vasta jäävuoren huipun. Merkittävien uusien hoitokohteiden tunnistaminen syöpäsoluissa ja niitä ympäröivässä normaalissa kudoksessa vaatii täsmälääketieteen työkalupakin kehittämistä.

– iCAN hyödyntää ainutlaatuisia vahvuuksia, joita Suomella on rekisteritiedon ja digiterveyden alueilla. Tulemme esimerkiksi yhdistämään tietoja kehon ulkopuolella kasvatettujen syöpäsolujen geenien toiminnasta ja lääkeherkkyyksistä potilaan hoidon aikana kerättyihin sekä potilaiden itse tuottamiin terveys- ja elämäntapatietoihin. Tiedon louhintaa näistä kehitetään muun muassa keinoälyä hyödyntäen. Uusi tieto antaa pohjan oikean hoidon kehittämiseen kullekin potilaalle, sanoo iCAN-lippulaivan johtaja, akatemiaprofessori Kari Alitalo Helsingin yliopistosta.

iCAN sai Suomen Akatemian lippulaivarahoitusta ensimmäiselle nelivuotiskaudelle 11 miljoonaa euroa. Tavoitteena on, että osaamiskeskittymän kokonaisrahoitus nousisi 51 miljoonaan euroon vuodessa isäntäorganisaatioiden sitoutumisen ja lisääntyvän yritysyhteistyön kautta.

– Uskomme, että iCANista tulee maailmanlaajuinen malli siitä, miten yhdistetään potilaiden terveyttä ja elämäntapoja koskevat tiedot täsmälääketieteen työkaluihin. Lippulaivassa potilaat ovat myös entistä aktiivisemmin mukana koko tutkimus- ja hoitoketjussa. Lisäksi iCAN synnyttää uusia terveysalan innovaatioita ja liiketoimintaa Helsingin yliopiston alan huippututkimukseen nojautuen. Yli kaksikymmentä lääke- ja digiterveysyritystä ovat jo ilmaisseet kiinnostuksensa liittyä iCANiin, toteaa Helsingin yliopiston rehtori Jari Niemelä

Poikkitieteellinen lippulaiva yhdistää tutkijoita syöpäbiologiasta ja syöpägenomiikasta koneoppimiseen, digiterveyteen ja kliiniseen tutkimukseen.

– HUS on vahvasti sitoutunut digitaalisten terveystietojen hyödyntämiseen syöpätutkimuksessa uudessa iCAN-lippulaivassa. Meidän tietoaltaamme tarjoaa globaalisti ainutlaatuisen tutkimusinfrastruktuurin tiedon louhintaan, ja meillä on pohjoismaiden ensimmäinen OECI-akkreditoitu syöpäkeskus.  Lippulaiva tukee myös HUS:sta koordinoitua alueellista ja kansallista syöpäkeskusta ja Suomen terveyden kasvustrategiaa, sanoo HUSin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi.  

Lisätietoja:

Hakemusvaiheen koordinaattori Tomi Mäkelä (+358-50-528 6128)

https://www.digitalprecisioncancermedicine.fi

Suomen Akatemian lippulaivarahoitusta koskeva tiedote