C-vitamiini voi lyhentää vakavasti sairaiden potilaiden hengityskonehoidon kestoa

C-vitamiinin antaminen lyhensi hengityskonehoidon kestoa tehohoitopotilailla, mutta vaikutus riippui sairauden vakavuusasteesta.

Journal of Intensive Care -lehdessä julkaistun meta-analyysin mukaan C-vitamiini lyhensi hengityslaitehoidon kestoa keskimäärin 25 prosenttia viidessä tutkimuksessa, joissa potilaat tarvitsivat hengityskonehoitoa yli 10 tunnin ajan.

Satunnaistetuissa tutkimuksissa on osoitettu, että C-vitamiini voi esimerkiksi laskea verenpainetta ja vähentää eteisvärinän ilmaantuvuutta. 12 kontrolloidun tutkimuksen pohjalta tehdyssä meta-analyysissä osoitettiin aiemmin, että C-vitamiini lyhensi teho-osastolla vietettyä aikaa keskimäärin 8 prosenttia.

Tehohoitopotilaiden veren C-vitamiinipitoisuus on usein alhainen. Terveillä ihmisillä normaalin veripitoisuuden ylläpitämiseen riittää yleensä 0,1 gramman päivittäinen C-vitamiiniannos. Vakavasti sairaat potilaat sen sijaan tarvitsevat huomattavasti suurempia, jopa useiden grammojen annoksia päivässä veren C-vitamiinipitoisuuden kohottamiseksi normaalille tasolle. Tämän lisääntyneen kulutuksen johdosta he saattaisivat hyötyä C-vitamiinin lisäannoksista sairautensa yhteydessä.

Harri Hemilä Helsingin yliopistosta ja Elizabeth Chalker Sydneyn yliopistosta laativat systemaattisen katsauksen C-vitamiinin vaikutuksista hengityskonehoidossa oleville potilaille. Selvityksessä löytyi yhdeksän kontrolloitua tutkimusta, joista kahdeksan otettiin mukaan meta-analyysiin.

Kahdeksassa tutkimuksessa C-vitamiini lyhensi hengityskonehoidon kestoa keskimäärin 14 prosenttia, mutta tulokset olivat kovin vaihtelevia. C-vitamiinista saattaisi olla eniten hyötyä vakavimmin sairaille potilaille, jotka tarvitsevat pidempää hengityskonehoitoa kuin lievemmin sairaat. Tämän perusteella Hemilä ja Chalker arvelivat, että C-vitamiinin vaikutus saattaisi olla suurempi sellaisissa tutkimuksissa, joissa potilaat tarvitsevat pidempikestoista hengityskonehoitoa.

C-vitamiinilla ei ollut vaikutusta tutkimuksissa, joissa hengityskonehoito kesti alle 10 tuntia. Sen sijaan viidessä tutkimuksessa, joissa  hengityskonehoito kesti yli 10 tuntia, C-vitamiini lyhensi hoitoaikaa keskimäärin 25 prosenttia.

– C-vitamiini on välttämätön, turvallinen ja halpa ravintoaine. On vahva näyttö sille, että C-vitamiinista on hyötyä vakavasti sairaille tehohoitopotilaille. Hyöty selittyy potilaiden lisääntyneellä C-vitamiinin tarpeella, joka näkyy alentuneina C-vitamiinipitoisuuksina. C-vitamiinin käytännön merkityksen arviointi edellyttää jatkotutkimuksia, Harri Hemilä sanoo.

Lisätietoja:

Harri Hemilä, dosentti, Helsingin yliopisto
Puh. 041 532 9987
Sähköposti: harri.hemila@helsinki.fi

Lähde: Harri Hemilä, Elizabeth Chalker. Vitamin C may reduce the duration of mechanical ventilation in critically ill patients: a meta-regression analysis. Journal of Intensive Care 2020. https://doi.org/10.1186/s40560-020-0432-y