Biotalous kohtaa syöpätutkimuksen UPM:n ja FIMM:n yhteisessä hankkeessa

Helsingin yliopiston Suomen molekyylilääketieteen instituutti FIMM ja UPM Biokemikaalit ovat aloittaneet tutkimusyhteistyön. Yhteisen hankkeen tarkoituksena on tutkia UPM:n uuden selluloosapohjaisen geelimäisen materiaalin soveltuvuutta syöpätutkimukseen.

Hankkeessa kasvatetaan syöpäsoluja kolmiulotteisella kasvualustalla UPM:n uuden biomateriaalin avulla sekä tutkitaan näin kasvatettujen syöpäsolujen lääkeainevastetta. Tutkimushanke yhdistääkin mielenkiintoisella tavalla kaksi kasvualaa: biotalouden ja yksilöllisen lääketieteen.

– Yksi kokeellisen lääkeainetestauksen keskeisimmistä haasteista on solujen kasvattaminen laboratoriossa ihmisen elimistön kasvuympäristöä mukaillen, kertoo hanketta FIMMssa koordinoiva vanhempi tutkija Vilja Pietiäinen.

– Tarvitsemme parempia kolmiulotteisia soluviljelymalleja, jotta syöpäkudoksesta peräisin olevat solut säilyttäisivät niille ominaiset piirteensä myös elimistön ulkopuolella. Tällaisen kudosta muistuttavan ympäristön luomiseksi tarvitaan uudenlaisia materiaaleja.

UPM:n innovaatiotoiminta tähtää kierrätettävän ja uusiutuvan puubiomassan tehokkaaseen ja vastuulliseen käyttöön. Tässä tutkimusyhteistyöhankkeessa käytettävä biomateriaali on UPM:n kehittämä selluloosa-pohjainen hydrogeeli. Materiaali on biologisesti yhteensopiva ihmisen kudosten ja solujen kanssa ja sitä voidaan käyttää kolmiulotteisessa solukasvatuksessa.

– Tämä yhteistyöhanke on meille hieno mahdollisuus tehdä yhteistyötä alan kansainvälisen huippuosaajan kanssa ja löytää uusia life science alan sovelluksia biomateriaalillemme. Nyt testattava hydrogeeli on yksi esimerkki biotalousinnovaatioistamme, joiden avulla luomme uusiutuvan biomassan käyttöön perustuvia uusia liiketoimintamahdollisuuksia, sanoo UPM Biokemikaaleissa GrowDexista vastaava Pia Nilsson.

Tutkimushankkeen akateemisen osapuolen, FIMMn, erikoisalana on yksilölliseen lääketieteeseen liittyvä tutkimustoiminta. Instituutin tehoseulontayksikössä pystytään muutamassa päivässä selvittämään erilaisten syöpäsolujen lääkeainevaste sadoille lääkkeille. Koko ajan karttuvan tiedon avulla pyritään tunnistamaan sellaisia syöpäsolujen ominaisuuksia, jotka auttavat ennustamaan kullekin syöpätyypille tehokkaimman lääkeaineen. Tämä tieto auttaa aikanaan myös potilasta.

– Näemme että yhteistyö UPM:n kanssa voi auttaa meitä rakentamaan parempia solumalleja myös henkilökohtaisen lääketieteen tarpeisiin, jatkaa Vilja Pietiäinen.

Lisätietoja:

Vilja Pietiäinen, vanhempi tutkija, FIMM, Helsingin yliopisto, puh. +358 40 510 2546

Pia Nilsson, Senior Manager, UPM Biokemikaalit, puh. +358 40 558 7829