Asuinympäristö vaikuttaa sekä koiran että omistajan kehon mikrobilajistoon ja terveyteen

Kaupungeissa sekä koirat että niiden omistajat kärsivät enemmän allergisista sairauksista kuin maaseudulla. Yhtäaikainen allerginen oireilu näyttää liittyvän elinympäristön mikrobeihin, mutta terveydelle merkitykselliset mikrobit eivät ole samoja koirilla ja ihmisillä.

Helsingin yliopiston, Suomen ympäristökeskuksen sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkijat ovat aiemmin havainneet DogEnvi-nimisessä yhteistutkimushankkeessa, että koira on todennäköisemmin allerginen, jos sen omistajakin kärsii allergisesta oireilusta. Uudessa tutkimuksessaan tutkijat selvittivät, liittyykö yhtäaikainen allerginen oireilu koiran ja omistajan jakamiin suoliston tai ihon mikrobeihin. Tutkimukseen osallistui 168 koira-omistaja paria maaseudulta ja kaupungeista. 

– Tutkimusten mukaan maaseudulla sekä koiralla että omistajalla oli pienempi riski sairastua allergiseen sairauteen kuin kaupungeissa. Oletimme, että maaseudulla sekä koirat että omistajat altistuvat terveyttä edistäville mikrobeille. Havaitsimme, että sekä koirien että ihmisten mikrobialtistus oli erilaista maaseudulla ja kaupungeissa. Esimerkiksi ihon mikrobit olivat vaihtelevampia yksilöiden välillä maaseudulla kuin kaupungeissa. Juuri monipuolinen ja vaihteleva mikrobialtistus saattaa olla hyödyllistä terveydelle, kertoo erikoistutkija, FT Jenni Lehtimäki Suomen ympäristökeskuksesta. 

Koira ja omistaja näyttivät jakavan ihon, mutta eivät suoliston mikrobejaan. Tutkimuksessa selvisi, että elinympäristö vaikutti selvästi enemmän ihon kuin suoliston mikrobilajistoon koirilla ja ihmisillä. Kaupungeissa koiran iholta löytyi enemmän ihmisen iholla tyypillisesti eläviä mikrobeja, mikä voi johtua aiemmin havaitusta ihmiselle tyypillisten mikrobien rikastumisesta sisätiloissa ja kaupungeissa. 

Tutkijat havaitsivat jo aiemmassa tutkimuksessaan, että sekä elinympäristö että elintapa vaikuttivat koiran ihon mikrobilajistoon. 

– Tämä havainto tehtiin nyt myös ihmisellä. Sekä koirilla että ihmisillä riski sairastua allergiseen sairauteen oli vähäisin, kun ihon mikrobiomi oli maaseutumaisen ympäristön ja mikrobirikkautta edistävän elintavan muokkaama. Tällainen elintapa sisälsi useita eri eläimiä perheessä sekä isomman perhekoon, kertoo professori Hannes Lohi Helsingin yliopistosta. 

Vaikka sekä koirilla että omistajilla elinympäristö vaikutti muokkaavan ihon mikrobien lajistoa sekä allergisen sairauden riskiä, mikään yksittäinen yhteinen elinympäristön mikrobi ei ollut yhteydessä sekä koirien että ihmisten allergiaan. 

– Löysimme kaupungeissa asuvilta koirilta allergiaan yhteydessä olevia mikrobeja, sekä maaseudulla asuvilta koirilta ja ihmisiltä terveyteen yhteydessä olevia mikrobeja, mutta nämä mikrobit poikkesivat kuitenkin koiran ja ihmisen välillä. Elinympäristön mikrobit näyttävät olevan tärkeitä sekä koirien että ihmisten terveydelle, mutta lajien välisistä fysiologisista eroista johtuen merkitykselliset mikrobit voivat vaihdella, summaa Lehtimäki. 

DogEnvi on monitieteinen tutkimushanke, joka alkoi vuonna 2014. Hanke selvittää erityisesti elinympäristön merkitystä koirien terveydelle. Hankkeesta on valmisteilla tutkimus myös koirien suolistomikrobien, ravinnon ja allergian yhteydestä. Tutkimusta on rahoittanut mm. Jane ja Aatos Erkon Säätiö. 

Alkuperäinen artikkeli: 

Jenni Lehtimäki, Hanna Sinkko, Anna Hielm-Björkman, Tiina Laatikainen, Lasse Ruokolainen, Hannes Lohi. Simultaneous allergic traits in dogs and their owners are associated with living environment, lifestyle and microbial exposures. Scientific Reports 2020. DOI:10.1038/s41598-020-79055-x  

Lisätietoja:

Erikoistutkija Jenni Lehtimäki, Suomen ympäristökeskus

jenni.lehtimaki@syke.fi, +358 503 050 007