Aspiriinista apua ’raskausmyrkytyksen’ ehkäisyyn

Pieni annos aspiriinia vuorokaudessa ehkäisee pre-eklampsiaa, 'raskausmyrkytystä', riskiryhmään kuuluvilla naisilla, osoittaa Helsingin yliopistossa 15.9. tarkastettava väitöstutkimus. Tulevaisuudessa pre-eklampsiaan sairastumista voidaan mahdollisesti ennustaa jo raskauden varhaisessa vaiheessa riskilaskentaohjelmien avulla.

Raskaana olevista 2-8 prosenttia sairastuu pre-eklampsiaan, ’raskausmyrkytykseen’, ja vuosittain sen vuoksi kuolee maailmassa noin 70 000 naista. Pre-eklampsia on myös yksi yleisimmistä ennenaikaisen synnytyksen syistä.

Naistentautien erikoislääkäri, LL Pia Villa tutki väitöstyössään pre-eklampsian ennustamista ja ehkäisyä. Tutkimusaineistona oli 947 naista, joilla oli pre-eklampsian riskitekijöitä sekä 117 verrokkia. Väitöstyö on osa laajaa PREDO-tutkimushanketta.

– Meta-analyysi osoitti, että pieninä, sadan milligramman vuorokausiannoksina käytetty aspiriini estää tehokkaasti pre-eklampsiaa ja erityisesti vaikeaa pre-eklampsiaa, kun lääkitys aloitetaan ennen 16:tta raskausviikkoa naisille, joilla on suurentunut riski sairastua, Villa kertoo.

Riskiä arvioitiin äidin sairaushistorian ja ultraäänellä mitatun kohtuvaltimon virtauksen perusteella.

PREDO-aineistossa naisilla, jotka olivat aiemmin sairastaneet pre-eklampsian tai synnyttäneet pienipainoisen lapsen tai joilla oli krooninen verenpainetauti tai tyypin I diabetes, oli selvästi suurentunut riski sairastua varhaiseen pre-eklampsiaan. Riskin suuruus oli suoraan verrannollinen riskitekijöiden määrään.

Tulevaisuudessa pre-eklampsian varhaiseen ennustamiseen voidaan todennäköisesti käyttää riskilaskentaohjelmia.

– Keskiraskauden aikana pre-eklampsiaa voidaan ennustaa mittaamalla istukan kasvutekijän ja liukoisen verisuonikasvutekijäreseptorin pitoisuuksia verinäytteestä. Omassa aineistossamme näiden pitoisuuksien suhdeluvun avulla voitiin löytää 4-6 viikkoa ennen taudin diagnosointia kaikki varhaiseen pre-eklampsiaan sairastuvat ilman vääriä positiivisia diagnooseja, Villa kertoo.

– Tämä menetelmä helpottaa riskiryhmään kuuluvien naisten seurantaa, ja sitä voidaan hyödyntää myös jo oireilevien naisten seurannan ja välittömän sairaalahoidon tarpeen arvioinnissa.

Kroonista verenpainetautia sairastavilla naisilla suuri virtsan albumiini/kreatiniini suhde ennusti sairastumista hyvin jo alkuraskauden aikana.

Tutkimus paljasti myös, että pre-eklampsiaan jo sairastuneilla naisilla vapaiden rasvahappojen seerumipitoisuudet ovat merkittävästi suuremmat kuin terveillä raskaana olevilla.

– Tällä voi olla vaikutusta useaan pre-eklampsian kehittymiseen vaikuttavaan tekijään, esimerkiksi verisuonten sisäseinämän toimintahäiriöön, Villa toteaa.

LL Pia Villa väittelee 15.9.2017 kello 12 Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Prediction and prevention of pre-eclampsia" (Pre-eklampsian ennustaminen ja ehkäisy). Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Seth Wichmann auditorio, Naistenklinikka, Haarmaninkatu 2. Vastaväittäjänä on professori Louise Kenny, University College Cork, Ireland, ja kustoksena on professori Seppo Heinonen. Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis -palvelussa.

Väittelijän yhteystiedot:

pia.villa@helsinki.fi