Aspiriini pienentää pitkäaikaisesti paksusuolisyöpäriskiä geneettisesti alttiilla riskihenkilöillä

Aspiriinin on todettu puolittavan paksusuolisyöpäriskin syövälle alttiilla riskihenkilöillä. Suojaavan vaikutuksen on osoitettu jatkuvan pitkäaikaisesti jopa 10–20 vuoden ajan lääkkeen käytön jälkeen.

Tutkimus liittyy kansainväliseen CAPP2-monikeskustutkimukseen, jossa osoitettiin 600 mg:n päivittäisen aspiriiniannoksen puolittavan syöpäalttiuden perineiden henkilöiden syöpäriskin lumelääkettä käyttäviin verrattuna. Tutkimukseen osallistuneet käyttivät aspiriinia 2–4 vuotta.

Nyt julkaistussa tutkimuksessa seurattiin 861 CAPP2-tutkimuksessa ollutta, syövälle altistavaa geenivirhettä kantavaa henkilöä vähintään 10 vuoden ajan tutkimusjakson jälkeen, osaa jopa 20 vuotta. Aspiriinia käyttävistä 40 sai paksusuolisyövän, mutta lumelääkettä käyttävistä 58.

– Luvut voi tulkita siten, että aspiriini puolitti syöpäriskin, ja syöpää ehkäisevä teho säilyi vielä 10–20 vuotta lääkityksen lopettamisen jälkeen, professori Jukka-Pekka Mecklin Jyväskylän yliopistosta ja Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä kertoo.

Nyt tehty havainto on samansuuntainen kuin on tehty suurista sydän- ja verisuonitutkimuksista jälkikäteen.

– Kymmenet tuhannet potilaat söivät plasebo-kontrolloiduissa tutkimuksissa aspiriinia sydäntapahtumien ehkäisyyn. Kun aineistot tutkittiin uudelleen 20 vuotta myöhemmin ja katsottiin syöpään sairastumista, aspiriiniryhmässä oli merkittävästi vähemmän syöpätapauksia kuin lumelääke-ryhmässä, Mecklin sanoo.

Lynchin oireyhtymä aiheuttaa kohonnutta syöpäriskiä

Tutkimuksessa mukana olleilla henkilöillä oli tunnistettu Lynchin oireyhtymä. Tämä periytyvä DNA:n kopiovirheenkorjausgeenin virhe aiheuttaa kohonneen syöpäriskin kantajilleen. Kyseessä on yleisin syövälle altistava geenivirhe, joka on noin yhdellä 250:sta henkilöstä, useimmiten tietämättään.

Nämä henkilöt sairastuvat usein nuorehkolla iällä mm. suolen, kohdun, virtsaelinten ja sappiteiden syöpiin. Syöpäriskiä ja ennustetta voidaan parantaa seurannan ja syövän ehkäisytoimien avulla.

– Alttiusgeenien tutkiminen kannattaa, jos suvussa on esiintynyt useilla henkilöillä edellä mainittuja syöpäkasvaimia. Etenkin jos sairastuneet ovat olleet keskimääräistä nuorempia (alle 50–60-vuotiaita) tai yksittäisillä henkilöillä on todettu useita Lynchin syndroomaan liittyviä syöpiä, Mecklin sanoo.

Mecklin muistuttaa, että liian suuri aspiriiniannos saattaa altistaa verenvuodoille ja ärsyttää mahaa. Tämän vuoksi CAPP-konsortiolla on meneillään tutkimus, jossa verrataan kolmea aspiriinin annosta (100, 300, 600mg).

Tulokset julkaistiin arvostetussa Lancet-tiedelehdessä. Tutkimukseen osallistui 149 suomalaista potilasta ja tutkijoita Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä sekä Jyväskylän ja Helsingin yliopistoista.

Lisätietoja:

Suomen Lynchin syndrooma -tutkimusryhmä, www.lynchsyndrooma.fi

Professori Jukka-Pekka Mecklin, KSSHP ja Jyväskylän yliopisto

Puh. +358 50 361 5920

Sähköposti: jukka-pekka.mecklin@ksshp.fi

Dosentti Toni Seppälä, HUS ja Helsingin yliopisto

Puh. +1-410-814-9966

Sähköposti: toni.t.seppala@hus.fi

Viite: John Burn et al. Double Blind Randomised Placebo Controlled Trial Of Cancer Prevention With Aspirin In Hereditary Colorectal Cancer (Lynch Syndrome): Planned 10 Year Follow-Up And Registry Based 20 Year Data In The CAPP2 Study. The Lancet 2020; 395: 1855–63. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30366-4/fulltext