Apurahoilla tuetaan tapaturmavammojen hoidon ja työkyvyn tutkimusta

Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta on myöntänyt viisi tutkimusapurahaa tapaturmavammojen ja ammattitautien hoidon ja kuntoutuksen vaikuttavuustutkimukseen. Apurahat myönnetään lahjoituksesta, jonka Finanssiala ry, Tapaturmavakuutuskeskus ja Liikennevakuutuskeskus ovat antaneet Helsingin yliopistolle. Lahjoittajat tukevat alan tutkimusta 300 000 eurolla vuodessa seuraavan viiden vuoden ajan.

Vakuutusalan lahjoittaman ja yliopiston myöntämän kolmevuotisen apurahan saivat Simo Taimela ja Jussi Henrik Lantto. Taimela tutkii FIMAGE-T-hankkeen puitteissa olkapään epänormaalien kuvantamistulosten esiintyvyyttä ja niiden yhteyttä olkapääoireisiin. Tavoitteena on tuottaa uutta tietoa olkapään häiriöiden epidemiologiasta ja diagnostiikasta. Jussi Lantto selvittää tutkimuksessaan ammattiastman riskialoja, ennustetta ja vaikutusta työkykyyn.

Yksivuotiset apurahat myönnettiin Ville Mattilalle (fysioterapian ja leikkauksen vaikuttavuus ranteen kolmioruston repeämän ja olkaluun proksimaalisen murtuman hoidossa), Heidi Furulle (työterveyshuollon altistelähtöisten terveystarkastusten kustannustehokkuus ja vaikuttavuus rakennusalalla) ja Riitta Saunille (ammatillisen kuntoutuksen vaikuttavuus ammattitaudeissa).

Apurahoista päätettäessä painotettiin sitä, että rahoitetut tutkimukset tuottavat vaikuttavuutta erityisesti tapaturmavammojen hoidon ja kuntouksen kehittämiseen sekä työkyvyn edistämiseen. Tutkimushankkeiden tuli lisäksi olla käytännönläheisiä ja pitkäjänteisiä.

Apurahahakemukset arvioi lääketieteellisen tiedekunnan nimeämä työvaliokunta, jossa oli jäseniä eri yliopistoista ja asiantuntijaorganisaatioista sekä lahjoittajien edustaja. Lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Risto Renkonen päätti apurahan saajista työvaliokunnan esityksen pohjalta.

– Vaikuttavuustutkimus tuottaa meille olennaista tietoa siitä, miten kohdennamme optimaalisesti ja kustannustehokkaasti terveydenhuollon resursseja, Renkonen sanoo. 

– Vakuutusalan intressissä on yhdessä julkisen sektorin ja muiden toimijoiden kanssa edistää vaikuttavaa ja oikein kohdistuvaa hoitoa. Tarpeettomien hoitotoimenpiteiden välttäminen ja rajallisten resurssien kohdentaminen vaikuttaviin hoitomuotoihin on paitsi potilaiden myös koko yhteiskunnan etu, korostaa myös Finanssiala ry:n johtaja Lea Mäntyniemi.

– Työtapaturma- ja ammattitautivakuutusjärjestelmän kehittämisen kannalta pidämme tärkeänä olla tukemassa hoidon ja kuntoutuksen vaikuttavuustutkimusta. Pidämme tuettavien tutkimushankkeiden aiheita tärkeinä. Uskomme hankkeiden tuottavan uutta tietoa siitä, millainen hoito ja kuntoutus tuottavat parhaan mahdollisen tuloksen erityisesti työkyvyn palauttamisen ja säilyttämisen näkökulmasta, Tapaturmavakuutuskeskuksen toimitusjohtaja Janne Reini toteaa.

Onnea kaikille apurahan saaneille!Lue myös aiempi uutisemme vaikuttavuustutkimuksen rahoituksesta.