Alle kuusikuukautisen koiranpennun raakaruokinta saattaa vähentää tulehduksellisen suolistosairauden riskiä myöhemmin

Emän oma suolistosairaus, pennun saama kiinteä ruoka imetyksen yhteydessä sekä pennun ruokavalio 2–6 kuukauden iässä vaikuttivat tulehduksellisen suolistosairauden puhkeamiseen aikuisiässä. Pennun sukupuolellakin on merkitystä.

Helsingin yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan koiranpennun raakaruokinta imetyksen loppupuolelta noin kahden kuukauden ikäiseksi saattaa vähentää tulehduksellisen suolistosairauden (IBD) esiintyvyyttä myöhemmässä elämässä.

Myös tätä myöhemmän raakaruokinnan aina kuuden kuukauden ikään saakka todettiin vaikuttaneen positiivisesti. Kuivaruoan syöttäminen pennuille varhaisessa vaiheessa puolestaan saattaa tutkimuksen mukaan lisätä IBD:n ilmaantuvuutta myöhemmin.

Ruokinnan lisäksi emän oma IBD-historia, koiran sukupuoli ja koiran ikä liittyivät IBD:n puhkeamiseen aikuisiällä.

– Pennuilla, joiden emä kärsi IBD:stä, oli 7,9-kertainen riski sairastua. Urospentujen riski sairastua oli 2,1-kertainen narttupentuihin verrattuna. IBD oli yleisin 5–10-vuotiailla koirilla, summaa tutkimuksen päätutkija, eläinlääketieteen tohtori Manal Hemida Helsinki One Health -verkostosta.

Emien tiineyden aikana tai vähän sitä ennen saamat rokotukset lisäsivät IBD:n ilmaantuvuuden mahdollisuutta jälkeläisillä 1,5-kertaiseksi verrattuna pentuihin, joiden emiä ei rokotettu vastaavana aikana. Myös pentujen painolla oli merkitystä: laihat pennut sairastuivat aikuisina 1,4 kertaa todennäköisemmin kuin normaalipainoiset pennut.

– On kuitenkin epäselvää, johtuuko alempi ruumiinpaino diagnosoimattomasta, varhaisesta IBD:stä. Kaikki tutkimuksemme löydökset vain viittaavat syy-yhteyksiin, mutta eivät vielä todista niitä. Tulevaisuudessa tarvitaan interventiotutkimuksia vahvistamaan löydöksemme ja kehittämään ensisijaisia strategioita koirien IBD:n ehkäisyyn , sanoo DogRisk-tutkimusryhmän johtaja, dosentti Anna Hielm-Björkman.

Tutkimuksen materiaalina käytettiin Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan DogRisk-tutkimusryhmän vuonna 2009 avattua verkkopohjaista ruokintakyselyä. Tutkimuksessa tarkasteltiin ympäristöstä aiheutuvia altistuksia neljässä koiran varhaiselämän kasvuvaiheessa. Näistä kaksi ensimmäistä olivat elämä sikiönä ja imetysjakso, jonka aikana vastasyntynyt saa kaiken ravintonsa emänmaidosta. Muut jaksot olivat 1–2 kuukauden ikään ajoittuva varhainen ja 2–6 kuukauden ikään ajoittuva myöhäinen pentuikä.

Artikkeli:

Manal Hemida, Kristiina A. Vuori, Robin Moore, Johanna Anturaniemi, and Anna Hielm-Björkman. Early Life Modifiable Exposures and Their Association With Owner Reported Inflammatory Bowel Disease Symptoms in Adult Dogs. Front. Vet. Sci., 01 February 2021 | https://doi.org/10.3389/fvets.2021.552350