Alkoholimyrkytykseen kuolee Suomessa nykyään huomattavasti harvempi kuin 15 vuotta sitten

Alkoholimyrkytykseen kuoli viisitoista vuotta sitten yli 500 suomalaista vuodessa. Sen jälkeen myrkytyskuolemien määrä on laskenut alle puoleen. Lasku näyttää kuitenkin pysähtyneen vuoteen 2017.

Helsingin yliopistossa ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa tehdyssä tutkimuksessa tarkasteltiin kuolemaan johtaneita akuutteja alkoholimyrkytyksiä Suomessa 32 vuoden ajanjaksolla. Tutkimus on julkaistu arvostetussa Drug and Alcohol Dependence -tiedelehdessä.

Tarkasteluajanjakson aikana eniten alkoholimyrkytyskuolemia tapahtui vuonna 2004; määrä oli 542. Vuoden 2009 jälkeen alkoholimyrkytyskuolemien määrä lähti jyrkkään laskuun, ja vuonna 2017 kuolemien määrä oli pienentynyt alle puoleen huippuvuosista.

Vuonna 2018 alkoholimyrkytyskuolemien määrän lasku näyttää pysähtyneen.

Valtaosa uhreista on yli 45-vuotiaita miehiä – naisten osuus kasvoi

Alle 45-vuotiaiden osuus alkoholimyrkytykseen kuolleista pieneni koko 32 vuoden tarkasteluajanjakson ajan. Viime vuosina alle 45-vuotiaita oli vähemmän kuin 20 prosenttia kaikista alkoholimyrkytyksen uhreista.

Naiset olivat alkoholimyrkytyskuolemissa selvästi vähemmistönä. Heidän osuutensa kasvoi kuitenkin tutkimusajanjaksolla, koska myrkytysten määrän väheneminen kohdistui miehiin: vuonna 1987 uhreista oli naisia 17,1 prosenttia ja vuonna 2018 naisten osuus oli 22,3 prosenttia.

 Naiset olivat kuollessaan keskimäärin 2,5 vuotta miehiä vanhempia. Alle 45-vuotiaitten ikäryhmässä naisten osuus oli merkitsevästi pienempi kuin tätä vanhempien.

– Koska Suomessa oikeuslääketieteellinen kuolemansyyn selvittäminen on huomattavasti kattavampi kuin muissa Euroopan maissa, meillä oli käytettävissämme väestötasoinen 12 000 alkoholimyrkytyksen aineisto, kertoo oikeuskemisti, FT Pirkko Kriikku.

Ei ole itsestään selvää, että tilastoitu tieto on vuodesta toiseen kattavaa, laadukasta ja vertailukelpoista. Tämän tutkimuksen erityinen merkitys on siinä, että se vahvistaa suomalaisissa alkoholimyrkytyskuolemissa tapahtuneet vuosittaiset muutokset riippumattomiksi kuolemansyyn selvittämisprosessin muutoksista.

– Tutkimuksemme tuottama tieto on ajankohtainen, koska alkoholipolitiikan muutosten vaikutuksia alkoholin aiheuttamiin haittoihin ollaan parhaillaan arvioimassa, huomauttaa professori Ilkka Ojanperä.

Lisätietoja:

FT Pirkko Kriikku, THL
pirkko.kriikku@thl.fi, puh. 029 524 8054

Professori Ilkka Ojanperä, Helsingin yliopisto
ilkka.ojanpera@helsinki.fi, puh. 029 412 7482

Viite: Pirkko Kriikku, Ilkka Ojanperä: Significant decrease in the rate of fatal alcohol poisonings in Finland validated by blood alcohol concentration statistics. Drug and Alcohol Dependence. https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2019.107722