Alkoholi voi laukaista geeneissä piilevän väkivaltaisuuden

Uusi tutkimus osoittaa, että korkea-aktiivisen MAOA-geenimuodon kantajilla on alkoholin vaikutuksen alaisina taipumus impulsiiviseen väkivaltaiseen käyttäytymiseen. Taipumus vaimenee ikääntymisen myötä.

Monoamiinioksidaasi A (MAOA) -geeni tuottaa entsyymiä, joka hajottaa serotoniinia, noradrenaliinia ja dopamiinia. MAOA-geeni on polymorfinen; joissakin muodoissa geenin toiminta on yliaktiivista ja joissakin taas vaimentunutta. Yli puolet länsimaalaisista kantaa korkea-aktiivista MAOA -geenin muotoa.

Aikaisemmissa tutkimuksissa on osoitettu, että sekä yliaktiivisella että vaimentuneella MAOA-geenillä on yhteys aggressiivisuuteen ja väkivaltaiseen käyttäytymiseen.

Professori Matti Virkkusen johdolla tehdyssä, Alcoholism: Clinical and Experimental Research -lehdessä julkaistussa suomalaistutkimuksessa on nyt osoitettu, että MAOA-geenin korkea-aktiivinen muoto alkoholin käyttöön yhdistettynä ennustaa äkkipikaista väkivaltaista käyttäytymistä. Iän myötä taipumus väkivaltaisuuteen kuitenkin heikkenee huomattavasti.

Tutkimukseen osallistui 174 suomalaista miespuolista alkoholiongelmaista rikollista, joilla oli todettu impulsiivista käytöstä; useimmilla tutkimukseen osallistuneista oli myös diagnosoitu antisosiaalinen tai rajatilapersoonallisuus. Geenitestin lisäksi osallistujille tehtiin psykiatrinen arviointi, heidän alkoholinkäyttönsä mitattiin ja väkivaltainen käytöksensä arvioitiin.

”Sekä alkoholin käytön lisääntyminen että ikääntyminen toimivat väkivallan ennustetekijöinä; edellinen merkitsi lisääntyvää väkivaltariskiä, jälkimmäinen väkivaltariskin vähenemistä. Nämä ennustetekijät pätivät kuitenkin vain korkea-aktiivisen MAOA-geenin kantajilla”, kertoo vastaavana tutkijana toiminut LL Roope Tikkanen HYKS:n psykiatrian klinikalta.

 

Tikkanen huomauttaa, että matala-aktiivisen MAOA-geenin kantajilla saattaa kuitenkin olla sellaisia väkivaltaisen käyttäytymisen riskitekijöitä, joita tässä tutkimuksessa ei tarkasteltu. Aikaisemmissa tutkimuksissa on saatu viitteitä siitä, että lapsuuden kaltoinkohtelu olisi erityisen vahingollista matala-aktiivisen MAOA-geenimuodon kantajilla.

 

Alkoholille altistuminen vaikuttaa ihmisiin hyvin yksilöllisesti, mikä viittaa siihen, että geeneille on tässä vahva vaikutus", Tikkanen sanoo. Hän muistuttaa, että Suomessa puhuttiin ennen patologisesta humalatilasta, jolla tarkoitettiin alkoholin vaikutuksesta tapahtuvaa dramaattista muutosta sulkeutuneisuudesta aggressiivisuuteen ja hallitsemattomaan käyttäytymiseen.

Impulsiiviseen väkivaltaan toistuvasti syyllistyneiden käytös tasaantuu ikävuosien karttuessa. "Tämä saattaa johtua siitä, että vanhenemisen myötä aivojen matala serotoniinitaso vähitellen korjaantuu”, Tikkanen sanoo.

Korkea-aktiivisen MAOA-geenin kantajille saattaisi Tikkasen arvion mukaan olla hyötyä serotoniinitasoa nostavasta lääkehoidosta. ”Maltillinen alkoholinkäyttö olisi kuitenkin tärkeintä ”, hän toteaa