Aivotutkija Minna Huotilaiselle J. V. Snellmanin palkinto

Kognitiotieteen dosentti Minna Huotilainen sai tämän vuoden Helsingin yliopiston J. V. Snellman -tiedonjulkistamispalkinnon. Huotilainen on aktiivisesti ja innostuneesti tehnyt aivotutkimusta tunnetuksi niin median kautta kuin lukuisine esiintymisineen julkisuudessa.

Minna Huotilainen (@minnahuoti) on tehnyt aivotutkimuksesta helposti ymmärrettävää ja kiinnostavaa myös vastikään Leeni Peltosen kanssa kirjoittamallaan yleistajuisella teoksella Tunne aivosi. Hän yhdistää tutkimuksissaan monitieteisesti kognitiotiedettä, kasvatustiedettä ja psykologiaa. Huotilainen on innokas bloggaaja ja aktiivinen tieteen popularisoija. Tieteen popularisointi on lisännyt suuren yleisön ja päättäjienkin kiinnostusta tieteeseen ja sen tuloksiin.

Tiede tunnetuksi myös arjessa

Huotilainen on erittäin iloinen palkinnostaan.

– Tiedonjulkistamispalkinto on mitä ajankohtaisin nyt, kun puhutaan totuudenjälkeisestä ajasta ja asetetaan vastakkain tutkittu tieto ja mielipide, Huotilainen toteaa.

Huotilaisen mielestä tutkimusta rahoittavilla veronmaksajilla pitäisi olla paljon enemmän mahdollisuuksia kuulla tutkimusten tuloksista. Sen yliopistot ja tutkimuslaitokset ovat velkaa yhteiskunnalle.

Huotilainen on itse kiertänyt puhumassa tieteestä, omien mutta myös muiden tutkimusten tuloksista. Hän soveltaa rohkeasti tutkimustuloksia arkeen.  Arkeen kuuluu työ. Siksi Huotilainen käy työpaikoilla, joissa hän kuulee jatkuvasti samoista ongelmista: avokonttorit ja huonot työjärjestelyt aiheuttavat stressiä.

– Joskus on turhauttavaa huomata, että on tehty ratkaisuja, joiden ongelmista jo aiempi tutkimus ennusti. Investoinnit on kuitenkin jo tehty, ja ongelmien kanssa on yritettävä elää, mahdollisin pienin muutoksin.

Musiikkia aivoille

Huotilainen on rummuttanut musiikin harrastamisen merkityksestä aivoille. Hän suree sitä, että säästösyistä juuri ne lapset ja nuoret, jotka erityisesti tarvitsisivat musiikkia, jäävät ilman mahdollisuutta harrastaa sitä.

– Kyllä muskari päiväkodissa tulee halvemmaksi kuin myöhemmin maksettavat puheterapiat, erityisryhmät ja koulunkäyntiavustajat, Huotilainen lataa.

– Onneksi kirjelmöintimme ansiosta opetushallitus ainakin hieman lievensi alun perin suunniteltua maksullisten muskarien kieltoa päiväkodeissa.

Monessa mukana

Minna Huotilainen työskentelee Helsingin yliopistossa monitieteisesti: hän on tutkijana Kognitiivisen aivotutkimuksen yksikössä lääketieteellisessä tiedekunnassa ja kasvatustieteelliseen tiedekuntaan sijoittuvassa Cicero-verkostossa, jonka hän tuntee yhdeksi tutkimuksensa kotipesistä. Huotilaisen dosentuuri taas on humanistisessa tiedekunnassa kognitiotieteessä, jossa hän myös opettaa.          

J. V. Snellman -tiedonjulkistamispalkinto

Helsingin yliopiston J. V. Snellman -tiedonjulkistamispalkinto myönnetään vuosittain jollekin yliopistolaiselle tunnustuksena ansiokkaasta toiminnasta tieteellisen tiedon välittäjänä. Palkittavan valinnassa painotetaan toimintaa, joka on merkittävällä tavalla edistänyt yliopistossa tehtävän tieteellisen työn ja yliopiston kannalta keskeisten päämäärien tunnetuksi tulemista. Palkintosumma on 6 000 euroa. Palkinto jaetaan yliopiston vuosipäiväjuhlassa.

Minna Huotilainen: Julkaisut, projektit, aktiviteetit, palkinnot