Aivoinfarktin mekanismien tutkimiseen sadantuhannen euron apuraha
Instrumentariumin tiedesäätiön suurimman yksittäisen apurahan nuorille lääketieteen tutkijoille on saanut dosentti Mikko Airavaara Biotekniikan instituutista. Lisäksi muille Helsingin yliopiston tutkijoille jaettiin yhteensä lähes 200 000 euroa.

Farmakologian ja lääkekehityksen dosentti Mikko Airavaara Helsingin yliopistosta on saanut Instrumentariumin tiedesäätiön sadantuhannen euron Instrufoundation Fellow -apurahan biolääketutkimukseen.

Ryhmääni kiinnostavat erityisesti hermosolujen kasvutekijät ja niissä hapenpuutteesta aiheutuvan aivovaurion yhteydessä tapahtuvat muutokset. Lisäksi tutkimme sitä, miten hermokasvutekijät voisivat edistää aivoinfarktista toipumista, Biotekniikan instituutissa työskentelevä Mikko Airavaara sanoo.

Aivoinfarktilääkityksessä tarve päästä eteenpäin

Pitemmän aikavälin suunnitelmissa ryhmällä on uusien biologisten eli elävien solujen tuottamien lääkkeiden kehittäminen aivosairauksiin. Aivoinfarktilääkkeiden aikaansaaminen ei kuitenkaan ole mutkatonta.

– Monet kliiniset kokeet ovat epäonnistuneet, joten aivoinfarkti ei kuulu lääketeollisuuden painopistealueisiin. Väestön ikääntyessä aivoinfarktit kuitenkin yleistyvät. Jo nyt aivohalvauksen terveydenhuollon kustannusten Suomessa on arvioitu olevan 1,1 miljardia euroa.

Mikko Airavaara muistuttaa myös, että aivoinfarktitutkimusta voidaan hyödyntää esimerkiksi Parkinsonin taudin parantamisessa.

– Solutason mekanismit aivoinfarktissa ja hitaasti kehittyvissä hermorappeumasairauksissa, kuten Parkinsonin taudissa tai Alzheimerin taudissa, ovat itse asiassa hyvin pitkälti samoja. Aivoinfarktissa muutokset ovat kuitenkin merkittävästi suurempia. Siksi aivoinfarkti mallina luo mahdollisuuden tutkia hermokantasolujen tai tulehdussolujen säätelymekanismeja aivan ainutlaatuisella tavalla, Mikko Airavaara toteaa.

 

Instrumentariumin tiedesäätiö jakoi nuorille lääketieteen tutkijoille yhteensä 900 000 euroa apurahoina.