Aivoinfarktin mekanismien tutkimiseen sadantuhannen euron apuraha

Instrumentariumin tiedesäätiön suurimman yksittäisen apurahan nuorille lääketieteen tutkijoille on saanut dosentti Mikko Airavaara Biotekniikan instituutista. Lisäksi muille Helsingin yliopiston tutkijoille jaettiin yhteensä lähes 200 000 euroa.

Farmakologian ja lääkekehityksen dosentti Mikko Airavaara Helsingin yliopistosta on saanut Instrumentariumin tiedesäätiön sadantuhannen euron Instrufoundation Fellow -apurahan biolääketutkimukseen.

Ryhmääni kiinnostavat erityisesti hermosolujen kasvutekijät ja niissä hapenpuutteesta aiheutuvan aivovaurion yhteydessä tapahtuvat muutokset. Lisäksi tutkimme sitä, miten hermokasvutekijät voisivat edistää aivoinfarktista toipumista, Biotekniikan instituutissa työskentelevä Mikko Airavaara sanoo.

Aivoinfarktilääkityksessä tarve päästä eteenpäin

Pitemmän aikavälin suunnitelmissa ryhmällä on uusien biologisten eli elävien solujen tuottamien lääkkeiden kehittäminen aivosairauksiin. Aivoinfarktilääkkeiden aikaansaaminen ei kuitenkaan ole mutkatonta.

– Monet kliiniset kokeet ovat epäonnistuneet, joten aivoinfarkti ei kuulu lääketeollisuuden painopistealueisiin. Väestön ikääntyessä aivoinfarktit kuitenkin yleistyvät. Jo nyt aivohalvauksen terveydenhuollon kustannusten Suomessa on arvioitu olevan 1,1 miljardia euroa.

Mikko Airavaara muistuttaa myös, että aivoinfarktitutkimusta voidaan hyödyntää esimerkiksi Parkinsonin taudin parantamisessa.

– Solutason mekanismit aivoinfarktissa ja hitaasti kehittyvissä hermorappeumasairauksissa, kuten Parkinsonin taudissa tai Alzheimerin taudissa, ovat itse asiassa hyvin pitkälti samoja. Aivoinfarktissa muutokset ovat kuitenkin merkittävästi suurempia. Siksi aivoinfarkti mallina luo mahdollisuuden tutkia hermokantasolujen tai tulehdussolujen säätelymekanismeja aivan ainutlaatuisella tavalla, Mikko Airavaara toteaa.

 

Instrumentariumin tiedesäätiö jakoi nuorille lääketieteen tutkijoille yhteensä 900 000 euroa apurahoina.

Instrumentariumin tiedesäätiön apurahoja saivat Helsingin yliopistosta lisäksi:

LT (post-doc) Anniina Färkkilä: PARP-inhibiittori resistenssin murtaminen munasarjasyövässä, 50 000 €

FT  post-doc) Sanna Vattulainen-Collanus: The altered DNA damage response and pathogenesis of pulmonary arterial hypertension, 50 000 €Dos. Markus Skrifvars: COMACARE: Controlling carbon dioxide, Oxygen and Mean Arterial blood pressure during and after CArdiac arrest and Resuscitation, 20 000 €Farmaseutti Otto Kari: Silmän lasiaisen proteiinien vaikutus nano- ja viruslääkkeiden tehoon ja turvallisuuteen, 12 000 €

LL Johanna Kondelin: Uusia näkemyksiä paksusuolisyövän molekyyligeneettiseen taustaan, 5 000

FM Elina Anniina Ojala: Sydämen optogenetiikka, 10 000 €

FM Camilla Höglund: Using and finetuning optogenetic tools to study ER-stress in detail in neurodegenerative diseases; focus on Parkinsons and Alzheimers disease, 10 000 €

MSc Maksim Tokariev: Brain functional network connectivity study in healthy children and children with developmental disorders, 10 000 €

FM Hanna Ruhanen: The function of proteins PNPLA3, TM6SF2, and their fatty liver disease associated variants in hepatocyte lipid metabolism, 10 000 €

FM Anna-Maija Penttinen: GDNF:n ja neurturiinin uudet muodot Parkinsonin taudin kokeellisessa mallissa, 9 000 €

LL Riina Korjamo: Kierukkaehkäisy lääkkeellisen raskaudenkeskeytyksen jälkeen, 8 000 €