Aivohalvauksen jälkeen annettu hermokasvutekijä MANF edistää rotan toipumista

Jo aiemmin MANF:n on todettu parantavan rotan hermosolujen eloonjäämistä, kun sitä on annosteltu ennen aivoinfarktia.

Aivoinfarkti on aikuisten invaliditeetin yleisin syy. Syynä on infarktien määrän lisäksi se, että toipuminen on hidasta, eikä toimintojen palautumista nopeuttavaa lääkehoitoa ole vielä löydetty.

Helsingin yliopiston Biotekniikan instituutin tutkijat ovat jo aiemmin osoittaneet, että ennen aivoinfarktia annettu hermokasvutekijä MANF edistää rotilla myös hermosolujen eloonjäämistä infarktin yhteydessä.

Samat tutkijat ovat nyt havainneet, että hermokasvutekijä MANF edistää rotilla toipumista aivoinfarktista, kun MANF:ia annostellaan infarktin jälkeen suoraan aivoihin vaurion viereen joko ruiskuttamalla tai geeninsiirron avulla.

– Kun MANF:ia annosteltiin oikeaan kohtaan 2–3 päivän kuluttua aivohalvauksesta, se edisti toipumisprosessia. Varsinaiseen vaurion kokoon se ei kuitenkaan vaikuttanut, sanoo tohtori Kert Mätlik Biotekniikan instituutista.

MANF-hoito lisäsi tilapäisesti tulehdukseen liittyvien syöjäsolujen eli fagosyyttisten makrofagien määrää vaurion lähellä. Nämä solut puhdistavat aivokudosta kuolevista soluista ja kuolleesta materiaalista.

Tulehdussolujen välittämä infarktin jälkeinen immuunivaste aivoissa on massiivinen.

– Olemme pohtineet, voisiko osa infarktiin liittyvän tulehduksen mekanismeista ollakin hyödyllisiä. Voitaisiinko edesauttamalla tiettyjä tulehdusmekanismeja vauhdittaa sekä kudoksen korjaamista että toiminnallista palautumista? tutkimusryhmän johtaja Mikko Airavaara miettii.

Tutkimusryhmän käytössä oli neurokirurgi Kuan-Yin Tseng, ja he tekivät myös yhteistyötä tohtori Maria Lindahlin kanssa. Heidän avullaan ryhmä pystyi tutkimaan myös kokeellisen aivohalvauksen mekanismeja muuntogeenisissä hiirissä, joista aivosolujen oma MANF puuttuu. Näissä tutkimuksissa paljastui elimistön oman MANF:n aivoja suojaava vaikutus.

– Tämä on perustutkimusta, joka osoittaa MANF:n hyödylliset vaikutukset aivohalvauksesta toipumiseen. Tulokset viittaavat siihen, että MANF:ia tai vastaavia terapeuttisia yhdisteitä voitaisiin käyttää aivokudoksen korjaamiseksi aivoinfarktin jälkeen. Tarvitaan kuitenkin vielä paljon työtä ennen kuin kliinisiä tutkimuksia voidaan harkita, Mikko Airavaara toteaa.

 

Artikkeli:

Kert Mätlik, Jenni E. Anttila, Tseng Kuan-Yin, Olli-Pekka Smolander, Emmi Pakarinen, Leevi Lehtonen, Usama Abo-Ramadan, Päivi Lindholm, Congjun Zheng, Brandon Harvey, Urmas Arumäe, Maria Lindahl, and Mikko Airavaara. Poststroke delivery of MANF promotes functional recovery in rats. Science Advances  23 May 2018:Vol. 4, no. 5, eaap8957 DOI: 10.1126/sciadv.aap8957