Aarno Palotielle Lääketeollisuuden tutkimussäätiön tunnustuspalkinto

Professori Aarno Palotielle on myönnetty Lääketeollisuuden tutkimussäätiön jakama tunnustuspalkinto. Palkinnon edellytyksenä on ansiokas kansainvälisesti tunnustettu lääketieteellinen tutkimus ja suomalaisen lääketieteellisen tutkimusympäristön promovoiminen kansainvälisesti.

Palkinto on suuruudeltaan 10 000 € ja se julkistettiin 27.4.2017 Lääketeollisuus ry:n 60 –vuotisjuhlaseminaarissa, jonka aiheena oli julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö tutkimuksessa ja innovaatiotoiminnassa.

Tutkimussäätiö toteaa tiedotteessaan, että palkitut ovat edistäneet yliopistojen ja yritysten välistä yhteistyötä ja tehneet suomalaista osaamista kansainvälisesti näkyväksi ja saaneet omalla aktiivisuudellaan Suomeen merkittäviä tutkimushankkeita.

Helsingin yliopiston Suomen molekyylilääketieteen instituutin FIMMin tutkimusjohtajana toimiva Aarno Palotie on keskittynyt urallaan laajojen genomitietoa hyödyntävien kansainvälisten yhteistyöhankkeiden käynnistämiseen ja johtamiseen. HiLIFE tutkimuslaitokseen kuuluvan FIMMin lisäksi hän toimii ryhmänjohtajana Broad Institute of MIT and Harvardissa sekä Massachusetts General Hospitalissa.

Palotie on aktiivisesti mukana kehittämässä suomalaista biopankkitoimintaa ja yhteistyötä akateemisten tutkimusryhmien ja yritysten välillä. Tästä esimerkkinä on käynnissä oleva hanke Helsingin yliopiston, THL:n, Broad instituutin sekä neljän kansainvälisen lääkeyrityksen välillä. Hankkeen laajentamisesta neuvotellaan parhaillaan useiden muiden lääkeyritysten kanssa. 

Lääketeollisuus ry on Suomessa toimivan tutkivan lääketeollisuuden etujärjestö, jonka yhteydessä Lääketeollisuuden tutkimussäätiö toimii. Toisen kahdesta myönnetystä palkinnosta sai Akatemiaprofessori Sirpa Jalkanen Turun yliopistosta.