2.3 million euros to develop 3D printing of anti-infective medical devices

Kansainvälisessä PRINT-AID-tutkimushankkeessa halutaan estää mikrobibiofilmien synty katetreihin ja lonkkanivelimplantteihin ja vähentää potilaiden infektioita.

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus ECDC on arvioinut, että vuosittain yli neljä miljoonaa potilasta EU:n jäsenmaissa saa terveydenhuollon toimenpiteisiin liittyvän tulehduksen. Vuosittain noin 37 000 tulehduksen saanutta potilasta kuolee. Ylivoimaisesti suurin osa tulehduksista aiheutuu katetreihin, lonkkanivelimplantteihin ja muihin terveydenhuollon laitteisiin muodostuvien mikrobien biofilmeistä.

Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan tutkijat lähtevät nyt kansainvälisten yhteistyökumppaneidensa kanssa selvittämään, voitaisiinko ongelmaan löytää ratkaisu yhdistämällä 3D-tulostus ja mikrobeja tuhoavat yhdisteet.

3D-tulostuksen avulla voidaan tehdä esimerkiksi kullekin potilaalle sopiva implantti, jolloin mahdollisia leikkauksia tai kudosvaurioiden määrää voitaisiin vähentää. Kun implantin tai katetrin rakenteeseen yhdistetään mikrobien tarttumista estävä tai mikrobeja tuhoava yhdiste, tulehdusriskiä pienennetään entisestään.

PRINT-AID-projektissa käytetään viimeisintä tulostusteknologiaa, jossa vaikuttava yhdiste on mukana uuden tulostusmateriaalin koko rakenteessa. Lisäksi hyödynnetään uusia in vitro- ja in vivo -biofilmimalleja sekä uusia tapoja yhdistää ja yhdenmukaistaa tietotekniikkaa.

– Haluamme osoittaa, että on mahdollista kehittää kokonaan uusi sukupolvi entistä turvallisempia 3D-tulostettuja terveydenhuollon laitteita. Samalla aiomme yritysyhteistyön kautta innostaa nuoria tutkijoita kehittämään uudenlaisia tapoja taistella mikrobibiofilmejä vastaan, sanoo projektia koordinoiva dosentti Adyary Fallarero.

––––––––––––––––––––––––––––––––

PRINT-AID-projektiin on annettu nelivuotinen, 2,3 miljoonan euron EU-rahoitus, joka tulee Horisontti 2020 -ohjelman Marie Skłodowska-Curie -toimenpiderahoista. Farmasian tiedekunnasta dosentti Adyary Fallareron projektin tukena ovat koulutuksen johtaja, professori Pia Vuorela ja projektipäällikkö, FT Karita Peltonen.

 

TOHTORIKOULUTUSVERKOSTON AKATEEMISEN JÄSENET:

 • farmasian tiedekunta, Helsingin yliopisto
 • Gentin yliopisto, Belgia
 • Antwerpenin yliopisto, Belgia
 • Varsovan teknillinen yliopisto, Puola
 • Academic Medical Center, Alankomaat
 • Porton yliopisto, Portugali

TOHTORIKOULUTUSVERKOSTON YRITYSJÄSENET:

 • Voxdale, Belgia
 • Aptuit, Italia

KUMPPANUUDET:

 • Center for Biofilm Engineering, Montanan valtionyliopisto, U.S.A
 • Biosurface Technologies corp., U.S.A.
 • Madam Therapeutics BV, Alankomaat
 • 3DTech Oy, Suomi