Uusi kaikille avoin AI in Society -verkkokurssi tarkastelee tekniikkaan liittyviä ongelmia ja haasteita

Una Europa -allianssin kanssa yhteistyössä suunniteltu AI in Society -verkkokurssi vastaa kasvavaan tarpeeseen lisätä suuren yleisön tekoälyyn liittyvää tietoisuutta ja ymmärrystä tekoälyn ja datatieteen oikeudellisista, eettisiä ja poliittisista haasteista.

Datatiede ja tekoäly luovat lukemattomia mahdollisuuksia arkielämämme kaikille osa-alueille, mutta samalla ne tuovat mukanaan uudenlaisia oikeudellisia, eettisiä ja poliittisia haasteita.

Verkossa avoin massakurssi (MOOC) Una Europa AI in Society (Tekoäly ja yhteiskunta) tarjoaa tärkeää tietoa tekoälyn perusteista ja siihen liittyvistä eettisistä kysymyksistä sekä tekoälyn vaikutuksista yhteiskunnan eri osa-alueisiin, kuten oikeuteen ja oikeuskäytäntöön, terveydenhuoltoon ja demokraattiseen osallistumiseen. Verkkokurssilla tarkastellaan yhteiskunnan kykyä selvitä näistä ongelmista ja sitä, miten yhteiskunnallisia vaikutuksia ja asiaankuuluvia arvoja voidaan ottaa huomioon tekoälyratkaisujen suunnittelussa, toteutuksessa ja hyödyntämisessä.

Kurssin suorittaminen ei edellytä aiempaa osaamista, ja se on suunnattu opiskelijoille, (esim. Euroopan unionin ja yksittäisten maiden julkisen hallinnon) virkamiehille, päätöksentekijöille, (IT-alan) yrityksille, sovelluskehittäjille ja kenelle tahansa, joka on kiinnostunut tekoälyn vaikutuksesta yhteiskuntaan.

– Jotkut suhtautuvat tekoälyjärjestelmiin ennakkoluuloisesti. Parempi ymmärrys tekoälyn vaikutuksista auttaa käsittelemään kielteisiä asioita ennakoivasti ja takaa samalla sen, että myönteiset mahdollisuudet hyödyttävät kaikkia, sanoo professori Jukka Nurminen Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitokselta.

– Olemme Helsingin yliopistossa kehittäneet MOOC-kursseja jo vuosien ajan, mutta tästä taustasta huolimatta olemme erityisen ylpeitä päästessämme osallistumaan tähän ihka ensimmäisen Una Europa -kurssin julkaisuun. Olemme ylpeitä siksi, että ponnistus ei ole yksin meidän, vaan se on Una Europa -allianssin hengessä meidän yliopistomme sekä Edinburghin ja Pariisin yliopistojen yhteistyön tulosta, sanoo vararehtori Kai Nordlund.

Monitieteinen verkkokurssi perustuu uusimpaan tutkimukseen datatieteen, tekoälyn ja yhteiskuntatieteiden saralla. Pakollisen perusosan lisäksi opiskelijat voivat valita valinnaisia kurssielementtejä kiinnostuksenkohteidensa, tarpeidensa ja taustansa mukaan. Valinnaisten elementtien valinnan helpottamiseksi kurssi tekee ehdotuksia opiskelijan taustan ja aiemman osaamisen perusteella.

Kurssi julkaistaan 2.6.2022 Helsingissä järjestettävässä avoimessa Are you ready to live with AI? -tapahtumassa, jonka tallenne on katsottavissa verkossa.

– Kurssin rakenne on modulaarinen, ja sen suorittaminen edellyttää kolmen ensimmäisen, johdantona toimivan luvun suorittamista. Ne luovat käsitteellisen pohjan ymmärrykselle siitä, että tekoäly ympäröi meitä kaikkialla yhteiskunnassa, ja siitä, miten se muuttaa yhteiskuntaa, millaisia haasteita ja mahdollisuuksia siihen liittyy sekä miten näihin haasteisiin voi vastata. Lähestymme asiaa siis ratkaisulähtöisesti emmekä tyydy osoittelemaan ongelmia, vaan tarjoamme edes joitakin tapoja pohtia sitä, miten nämä ongelmat voitaisiin ratkaista, Tomi Kokkonen totesi kurssin aloitustilaisuudessa.
 

Una Europa AI in Society -verkkokurssin toteuttaa Helsingin yliopisto yhteistyössä Edinburghin yliopiston ja Paris 1 Panthéon-Sorbonnen yliopiston kanssa. Una Europa on johtavien eurooppalaisten tutkimusyliopistojen yhteenliittymä, jonka jäsen Helsingin yliopisto on.

Juttua päivitetty 7.6.2022.

Yhteystiedot:

Una Europa Helsinki -tiimi una.europa@helsinki.fi
Jukka K. Nurminen, tietojenkäsittelytieteen professori jukka.k.nurminen@helsinki.fi
Laura Johansson, hallinto laura.k.johansson@helsinki.fi