Tiedekulman Ihmisten tekoäly -ohjelmasarja käynnistyy

Avaa aapisesta uusi sivu ja tule Tiedekulmaan oppimaan, mitä tekoälystä, datasta ja algoritmeistä tulisi nyt ymmärtää. Tiedekulman Ihmisten tekoäly -ohjelmasarja 21.–30.9.2021 tarjoaa tieteellisen läpileikkauksen tekoälyn ytimeen.

Seuraa Ihmisten tekoäly -ohjelmasarjan striimejä tiistaisin ja torstaisin 21.-30.9. Kaikki ohjelmat alkavat klo 17.

Ti 21.9. Kenen tekoäly?

​​​​​​​Tekoälyn etiikka on ihmisen etiikkaa. Mitä laajemmalle yhteiskuntaamme tekoäly leviää ja mitä moninaisempia ominaisuuksia sovelluksille ja datankeruulle kehitämme, sitä enemmän ne meihin vaikuttavat. Jokainen meistä tarvitsee tekoälyn lukutaitoa, ja eettisten kysymysten ymmärtäminen on olennainen osa sitä.​

Asiantuntijat Matti Nelimarkka, Anna-Mari Rusanen ja Teemu Roos pureutuvat tekoälyn kehitystä ohjaaviin eettisiin kysymyksiin ja oletuksiin sekä pohtivat, millaisia valintoja älykkäiden teknologioiden taustalla on. Ohjelman juontaa Ville Blåfield.

Katso lisätietoja ja linkki Kenen tekoäly? -ohjelman streamiin Tiedekulman sivuilta

To 23.9. Puhutko dataa?

Jot­ta ym­mär­täi­sim­me, min­kä­lai­sia pää­tök­siä da­tan avul­la voi­daan teh­dä ja mi­ten ne vai­kut­ta­vat ar­keem­me, tar­vit­sem­me uu­den kan­sa­lais­tai­don: da­ta­lu­ku­tai­don. Tämä dataa ja datalukutaitoa käsittelevä ohjelma antaa eväitä uuden kansalaistaidon opetteluun ja vastaa kysymyksistä tärkeimpään: minkälaiseen dataan voimme luottaa?

Asiantuntijoina ovat Meeri Haataja, Antti Honkela, Karoliina Snell ja Petri Ylikoski. Keskustelun juontaa Jari Hanska.

Katso lisätietoja ja linkki Puhutko dataa? -ohjelman streamiin Tiedekulman sivuilta

Ti 28.9. Mitä tulevaisuuden tekoäly tekee?

Ter­ve­tu­loa ai­ka­mat­kal­le tu­le­vai­suu­teen, jos­sa ih­mi­nen ra­ken­taa pa­rem­paa maa­il­maa yh­des­sä te­ko­ä­lyn kans­sa. Älykkäiden teknologioiden avulla tullaan ratkomaan tulevaisuuden isoja kysymyksiä. Tässä tapahtumassa kuullaan neljä realistista, pidemmän aikaperspektiivin visiota, jotka tekoäly mahdollistaa.

Mukana ovat tutkijat Laura Ruotsalainen, Jörg Tiedemann, Tuukka Ruotsalo ja Hannu Toivonen. Ohjelman juontaa Linda Håkansson.

Katso lisätietoja ja linkki Mitä tulevaisuuden tekoäly tekee? -ohjelman streamiin Tiedekulman sivuilta

To 30.9. Tarvitseeko tekoäly sääntöjä?

Te­ko­ä­lyä ei täl­lä het­kel­lä kos­ke mi­kään oma lain­sää­dän­tö Suo­mes­sa tai Eu­roo­pan unio­nis­sa. EU on teh­nyt hil­jat­tain eh­do­tuk­sen te­ko­ä­lyn sään­te­lyn to­teut­ta­mi­sek­si – to­teu­tues­saan sil­lä tu­lee ole­maan huo­mat­ta­via vai­ku­tuk­sia koko yh­teis­kun­taam­me. Tässä tapahtumassa puhutaan siitä, millaista sääntelyä tekoäly tarvitsee ja miten se tullaan toteuttamaan.Keskustelemassa ovat Miapetra Kumpula-Natri, Petri Myllymäki ja Suvi Sankari. Ohjelman juontaa Elina Lappalainen.

Katso lisätietoja ja linkki Tarvitseeko tekoäly sääntöjä? -ohjelman streamiin Tiedekulman sivuilta

 

Kaikki neljä ohjelmaa löytyvät myös Facebookista tapahtumina Tiedekulman sivulta.