Tekoälymenetelmät auttavat rakentamaan kestävää liikennettä ja suojaamaan kriittistä infrastruktuuria

Tietojenkäsittelytieteen professori Laura Ruotsalainen kehittää tekoälymenetelmiä, joiden avulla voidaan esimerkiksi tuottaa suosituksia kaupunkien kestävän liikkumisen suunnitteluun.

Mitä tutkit?

Tutkin tekoälyä, eli tarkemmin syväoppimisen menetelmiä, ratkaistakseni konenäön, aikasarja-analyysien ja optimoinnin haasteita. Kaikki ryhmäni tutkimus perustuu spatiotemporaaliseen dataan. Se tarkoittaa dataa, jossa sekä paikka että aika muuttuvat. 

Mihin ja miten tutkimuksesi aihe vaikuttaa?

Tutkimuksessamme on vahva kestävyysnäkökulma. Tutkimme esimerkiksi sitä, miten kaupunkiliikenne tulisi suunnitella, jotta uudistuksilla saataisiin kestävyyshyötyjä. Tämän lisäksi teemme työtä satelliittinavigoinnin suojaamiseksi tahalliselta häirinnältä. 

Tutkimuksemme tukee myös kestävien automaattijärjestelmien navigointia. Näitä esimerkiksi teollisuudessa käytettäviä järjestelmiä voidaan kehittää entistä turvallisemmiksi. Teollisuuden automaattiset järjestelmät voidaan myös saada navigoimaan ja ymmärtämään ympäristöään aiempaa edullisemin ja energiatehokkaammin.

Mikä alallasi inspiroi sinua erityisesti juuri nyt?

Tekoälyssä ja koneoppimisessa kehitetään jatkuvasti uusia merkittäviä menetelmiä, joten alan seuraaminen ja mukana kehityksessä pysyminen on innostavaa. Tutkimuksemme tärkeät päämäärät, kuten kestävän kehityksen tukeminen ja kriittisen infrastruktuurin suojaaminen, ovat minulle hyvin tärkeitä asioita, ja siksi niiden edistäminen inspiroi.