Tekoäly osaa luoda tuotteelle iskulauseen, mutta laskennallinen luovuus ei korvaa ihmistä

Tutkijat kehittivät menetelmän, joka luo tuotteille tai palveluille sloganeita automaattisesti. Menetelmä voisi auttaa ihmistä ideoinnissa ja osoittaa samalla, miten vaikeaa luovaa työtä on mallintaa.

Tuotteita ja palveluita mainostavien sloganeiden keksiminen voi olla työlästä. Mainostettava asia pitää saada kuulostamaan houkuttelevalta ja tiivistää sen olemus muutamaan sanaan. Helsingin yliopiston laskennallisen luovuuden tutkijat pohtivat, voisiko iskulauseiden keksimistä helpottaa automatisoimalla sitä.

Tutkijat kehittivät algoritmin, joka luo iskulauseen toivotulle kohteelle. Menetelmä on kuvattu Natural Language Engineering -lehdessä julkaistussa artikkelissa.

Menetelmä toimii niin, että ihminen päättää, millaisia ominaisuuksia hän haluaa liittää pääsanaan, kuten tuotteeseen tai brändiin. Pääsana voi olla esimerkiksi Helsinki, kuten alla olevassa esimerkissä. Järjestelmä luo Helsingille sloganin tuottamalla kuvailevia ilmauksia. Käyttäjä päättää etukäteen, millaisia ominaisuuksia hän haluaa Helsinkiin liittää.

Tutkija Khalid Alnajjar testasi pyynnöstä, millaisia iskulauseita järjestelmä ehdottaisi Helsingin kaupungille. Järjestelmä toimii vain englanniksi, mutta tutkijat ovat käyttäneet samaa menetelmää tuottamaan suomeksi runoja. Järjestelmän luomat sloganit on ajateltu esitettäväksi niin, että pääsana on korostetusti esillä, jolloin sitä ei tarvitse mainita erikseen sloganissa.

Tavoiteviesti: Helsinki on kaunis kaupunki

 • See scenery. Travel together.
 • Explore city. Wander together.
 • Admire scenery. Relax truly.
 • Your eye. Our countryside.
 • Create story. Roam freely.
 • For the people in city of education.

Tavoiteviesti: Helsinki ottaa ympäristön huomioon

 • Promote the commitment to planting.
 • Grow the impact to sustainability.
 • Consider the value to plant.
 • Remove rubbish. Impact inevitably.
 • Smooth management. Grow together.

Iskulauseiden malleina järjestelmä käyttää olemassa olevia erilaisten tuotteiden tai palveluiden sloganeita. Järjestelmä poimii sopivia assosiaatioita tuottavia sanoja analysoimalla erilaisia kielellisiä lähdeaineistoja. Se katsoo myös muiden sanojen suhdetta pääsanaan sekä haluttuun ominaisuuteen. Lopputuloksena syntyy enemmän tai vähemmän käyttökelpoisia iskulauseita.

Testasimme slogangeneraattoria myös Helsingin yliopistolle. Yliopistolle ehdotettuja iskulauseita voit tutkia jutun lopussa. 

Ihmistyö ei vaarassa

Generaattorin tuotoksista näkee, että harva esimerkki soveltuu sellaisenaan käyttöön. Joukossa on kuitenkin myös sellaisia ehdotuksia, joista ihminen voisi kehittää toimivia iskulauseita.

Automaattisloganit eivät olekaan korvaamassa ihmiscopywritereiden työtä ihan lähitulevaisuudessa.

– Luovat tehtävät ovat usein luonteeltaan niin avoimia, että niitä on vaikea ratkaista perinteisillä tekoälymenetelmillä. Jos myös tekoälymenetelmät jäävät kovin avoimiksi, koneen luovan työn lopputuloksena on lähinnä hölynpölyä, Alnajjar kertoo.

– Ihminen ymmärtää ympäröivää maailmaa ja sen nyansseja paljon konetta paremmin, eikä tee tällaisia virheitä. Mainosalan ammattilaiset voisivat käyttää tätä menetelmää ideoinnin apuna, mutta järjestelmä ei pysty korvaamaan ihmisen työtä, Alnajjar sanoo.

Kone luo metaforia

Tutkijat halusivat, että järjestelmä käyttäisi iskulauseissa myös metaforia eikä vain latelisi yliopiston yhteyteen sopivia satunnaisia sanoja peräkkäin. Esimerkiksi Helsingin yliopistosta voitaisiin luoda mielikuvaa monimuotoisena opinahjona metaforalla ”Helsingin yliopisto on taidetta.”

Metaforien luomista varten tutkijat kehittivät erityisen algoritmin. Algoritmi etsii sellaisia käsitteitä (teatteri, taide), jotka pääsanaan (yliopisto/Helsinki) samaistettuina välittävät sille epäsuorasti halutun ominaisuuden (monimuotoinen). Koneen luomissa iskulauseissa metaforakin ilmaistaan epäsuorasti taiteeseen liittyvillä sanoilla taito ja lahjakas: ”University of Helsinki - Skill of talented student.”

Tutkijat arvioivat järjestelmän kehittämiä metaforia ja iskulauseita käyttämällä joukkoistusta tarjoavaa verkkopalvelua. Näin tutkijat saivat vapaaehtoisilta testaajilta arviot paitsi iskulauseiden kielestä, myös niiden osuvuudesta ja yleisestä laadusta. Myös sitä arvioitiin, kuinka hyvin automaattisloganit jäivät mieleen ja kuinka hyvin niihin luodut metaforat toimivat. Vertailun vuoksi tutkijat pyysivät arvioita myös jo olemassa olevista, ihmisen luomista iskulauseista.

Tutkimuksen tulos on kaksiosainen: metaforia on mahdollista luoda automaattisesti, ja iskulauseiden automatisointi tuotti kaikissa testatuissa tehtävissä ainakin yhden, joka voisi toimia oikeassa käytössä.

Ihmisen luovuus ratkaisee

Khalid Alnajjar pitää laskennallisen luovuuden käsitettä kaikessa haastavuudessaan kiinnostavana.

– Tietokoneet auttavat meitä ymmärtämään omaa luovuuttamme. Kone voi myös auttaa meitä luovassa työssä, kuten musiikin, maalausten tai iskulauseiden luomisessa. Uskon, että tulevaisuudessa tietokoneet voivat luoda yhä räätälöidympiä markkinointiviestejä, joiden avulla ihmiset voivat löytää parhaat tarjoukset tuotteista tai palveluista joita etsivät, Alnajjar sanoo.Julkaisu: Alnajjar, K., & Toivonen, H. (2020). Computational generation of slogansNatural Language Engineering, 1-33. doi:10.1017/S1351324920000236

Slogangeneraattorin ehdotuksia Helsingin yliopiston iskulauseiksiTavoiteviesti: Helsingin yliopisto on korkeatasoinen ja arvostettu

 • For the student.
 • For the research.
 • For the world. (Oikeasti käytössä, toim. huom.)
 • For the science.
 • Papers for an academic progression.
 • At the beginning of the research.
 • Research papers. Rocket science.
 • The greatest writer is student.
 • The best interest is student.
 • The highest standard on teaching.
 • Promote the research to success.
 • Gain the ability to research.
 • Lead field. Research thoroughly.
 • Science. It's a master experience.

Tavoiteviesti: Helsingin yliopiston on osallistava

 • Development of global quality.
 • Education of creative community.
 • Society never is out of education.
 • Quality of effective education.
 • Effectiveness of successful development.
 • Qualification of creative scientist.
 • The best practice on teaching.
 • The highest level on education.
 • Education of modern science.
 • Delivery of creative philosophy.
 • Delivery of modern education.

Tavoiteviesti: Helsingin yliopisto on yhteiskunnallinen vaikuttaja

 • Choice of social support.
 • Differentiation of different generation.
 • Goals for a cultural life.
 • ­Study together.
 • Research internationally.
 • At the home of the diversity.
 • For the society.
 • Life of social system.
 • Society of cultural development.
 • World of global research.
 • Strengthen the society to sustainability.
 • Community of social culture.
 • Science of powerful society.
 • Development of global world.
 • Greater than individual.
 • Teaching people.
 • Understanding people.
 • World of social diversity.

Tavoiteviesti: Helsingin yliopisto on monimuotoinen

 

 • For the community.
 • Skill of talented student.
 • University of multicultural society.
 • Widen the range to study.
 • Variety of cultural society.
 • University of contemporary culture.
 • Variety of individual creativity.
 • Talent. It's a quality range.
 • Technology. It’s a science craft.
 • Your style. Our community.