Miten tekoäly muuttuu todelliseksi?

Tietojenkäsittelytieteen professori Jukka K. Nurminen selvittää työssään, mihin kysymyksiin täytyy vastata, jotta tekoälystä tulee osa arkipäiväämme.

Mitä tutkit?

Tutkin tekoälyä ja sitä, miten sen saisi osaksi ihmisten arkielämää. Oma tutkimukseni painottuu teknisiin ratkaisuihin ja työkaluihin, jotka auttavat ohjelmistokehittäjiä ratkomaan kinkkisiä kysymyksiä esimerkiksi eettisyyteen liittyen.

Tällä hetkellä koneoppimisen ja tekoälyn saralla pohditaan muun muassa miten varmistutaan järjestelmien luotettavuudesta, miten niiden ylläpito hoituu, kuinka järjestelmiä tuotetaan tehokkaasti teollisessa mittakaavassa ja miten tekoälymallien opetuksen ja käytön vaatima valtava laskentatarve pystytään toteuttamaan energiatehokkaasti ja ympäristöystävällisesti.

Mihin ja mi­ten oman tut­ki­muk­se­si aihe vai­kut­taa?

Itseohjautuva auto on yksi esimerkki monimutkaisesta järjestelmästä, jossa tekoälyä sisältävä moduuli yhdistyy kymmenien muiden ohjelmistomoduulien toimintaan. Miten tällaisesta yhdistelmästä saa riittävän tietoturvallisen ja luotettavan, jotta ihmiset voivat käyttää sitä? Kuka on vastuussa, jos tekoäly tekee virheen?

Ohjelmistotuotannon (Software engineering) tutkimuksessa on vuosikymmeniä kehitetty tapoja tehdä tehokkaasti luotettavia ohjelmistoja, mutta uusia menetelmiä tarvitaan, koska tekoälyratkaisut pohjautuvat dataan eivätkä pelkästään koodiin.

Mikä alallasi inspiroi sinua erityisesti juuri nyt?

Tietotekniikan viehätys pohjautuu sen nopeaan kehitykseen. Koko ajan on uutta mielenkiintoista opeteltavaa, esimerkiksi juuri nyt kvanttitietokoneiden käyttö ja ohjelmointi.

Toinen minua innostava juttu on monitieteisyys: monet ongelmista, kuten etiikan kysymykset, vaativat yhteistoimintaa. Tähän on Helsingin yliopistossa hyviä mahdollisuuksia.

 

Jukka K. Nurminen on tietojenkäsittelytieteen professori matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa.

Katso Jukka K. Nurmisen uuden professorin tervetuliaisluento 4.12.2019.

Tutustu muihin uusiin professoreihin.