Kun ChatGPT ja muut uutta luovat tekoälyteknologiat yleistyvät, meidän on syytä opetella tekniikasta vähintään perusteet

Monitieteiselle tekoälytutkimukselle on iso tilaus, samoin suuren yleisön tekoälyopetukselle. Helsingin yliopisto on näissä molemmissa vahvoilla, vararehtori Kai Nordlund sanoo Yliopisto-lehden pääkirjoituksessa. Elements of AI -verkkokurssi on käyttäjälle maksuton ja tarjolla myös suomeksi.

Pääkirjoitus on julkaistu Yliopisto-lehdessä 10/2023.

Tänä vuonna tekoälytekniikoiden kehityksessä on tapahtunut murros, kun suuret kielimallit kuten ChatGPT ja Google Bard ovat tulleet laajaan käyttöön. Ne ovat ällistyttäneet kyvyllään käydä vuoropuhelua ihmismäisesti.

Alkujaan suuret kielimallit vain matkivat muiden aiemmin kirjoittamaa tekstiä. Uusimmissa malleissa on kuitenkin havaittu, että ne voivat kuvata muitakin asiayhteyksiä kuin mitä niihin on suoraan syötetty.

Tämä on esimerkki emergenssistä eli siitä, että yksinkertaisista perussäännöistä voi nousta esiin yllättäviä ilmiöitä, kun järjestelmän kokoa kasvatetaan riittävästi.

Nyt suuret kielimallit ovat kasvaneet niin suuriksi, että nekin alkavat tuottaa välillä odottamatonta käytöstä. Ne voivat vaikkapa oppia tekemään yhteen- ja kertolaskua. Toisaalta ne voivat myös hallusinoida, eli tuottaa täysin faktoihin perustumatonta tekstiä.

Suuret kielimallit eivät selvästi ole tietoisia samalla lailla kuin ihmiset tai älykkäimmät eläimet, mutta alan johtavat tutkijatkin ovat eri mieltä siitä, miten pitkälle mallien emergenssi voi vielä johtaa. Voiko malleista tulla itsenäisesti päättelykykyisiä?

Tarvitsemme nyt monitieteistä tutkimusta, jossa tietojenkäsittelytieteilijät tekevät yhteistyötä kielitieteilijöiden, neurotieteilijöiden, oikeustieteilijöiden ja filosofien kanssa. Helsingin yliopistossa tätä tutkimusta tehdään paljon jo nyt. Olemme myös tehneet ohjeet, jotka kannustavat kokeilemaan tekoälyn käyttöä opetuksessa.

Vaikka emme varmasti tiedä, miten pitkälle mallit kehittyvät, yksi on selvää: suurten kielimallien ja muiden uutta luovien tekoälyteknologioiden käyttö kasvaa nyt valtavasti. Tämän vuoksi on tärkeää, että mahdollisimman moni ymmärtää ainakin tekniikan perusteet.

Yliopistomme tarjoaakin tekoälyopetusta kaikille. Peruskurssiksi sopii maksuttoman Elements of AI -verkkokurssin uusin versio, jossa on mukana laajojen  kielimallien osuus. Kun ymmärtää perusteet ja mallien rajat, voi tekoälyä hyödyntää vastuullisesti.

Kirjoittaja on Helsingin yliopiston vararehtori.

 

Yliopisto-lehti on Helsingin yliopiston tiedeaikakauslehti, joka on sitoutunut Journalistin ohjeisiin.