Opiskelijat tekevät rohkeita, ajankohtaisia keskustelunavauksia tasa-arvosta

Yliopiston yhdenvertaisuustyöllä on väliä, vararehtori Tom Böhling tähdentää Yliopisto-lehden pääkirjoituksessa: olemme valtava työyhteisö, jonka opiskelijajäsenet valmistumisensa jälkeen vielä levittävät kokemaansa eteenpäin.

Minulle yhteisöllisyys, yksi arvoistamme, tarkoittaa sitä, että jokainen yliopistolainen tuntee olevansa tervetullut ja arvostettu.

Helsingin yliopisto on keskisuuren suomalaisen kaupungin kokoinen yhteisö, joten toimintatavoillamme on väliä. Arvostavan toimintakulttuurin vaaliminen on osa yhteiskuntavastuutamme: kolme neljästä yhteisömme jäsenestä on opiskelijoita, jotka valmistuttuaan levittävät oppimaansa ja kokemaansa eteenpäin.

Yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa on kolme pääteemaa: tasa-arvoinen johtamistyö, yhteiskunnallinen yhdenvertaisuustyö sekä hyvinvointia tukevan opiskelu- ja työkulttuurin edistäminen. Järjestämme teemoihin liittyviä koulutuksia ja keskustelutilaisuksia.

Tasa-arvotyön eri näkökulmista muistuttaa myös vuodesta 1996 yliopistolla jaettu Maikki Friberg –palkinto. Viime vuonna palkinnon saivat yliopistonlehtori Mar Cabeza ja AGORA-tutkimuskeskus. Cabeza on aktiivisesti tukenut moninaisuutta niin omassa tutkimusryhmässään kuin koko yhteisössä. AGORAssa taas tutkitaan koulutuksen tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta.

Students of Colour -järjestö vaatii, että rasismiin puututaan aktiivisemmin

Tasa-arvoa on usein katsottu sukupuolen tai palkan kulmista, mutta nykyisin ahkerassa käytössä on moniulotteinen inkluusion käsite. Viime vuosina opiskelijat ovat nostaneet esiin ajankohtaisia teemoja. Esimerkiksi Students of Colour -järjestö (SOCO) avasi rohkeasti keskustelun yhteiskunnassa ja yliopistolla esiintyvästä rasismista ja teki ehdotuksia siitä, kuinka rasismiin voitaisiin yliopistolla puuttua aktiivisemmin. Viime vuonna aloitettiinkin pitkäjänteisen rasisminvastaisen toiminnan suunnittelu.

Tänä vuonna yhdenvertaisuutta katsotaan erityisesti vammaisten opiskelijoiden kulmasta: miten yliopistomme ottaa heidät huomioon? 

Yksi teemavuosi ei korjaa ongelmia, mutta se osoittaa epäkohtia, päivittää tietoja ja muokkaa maaperää muutokselle. Tavoitteenamme on yhteisö, joka arvostaa monin eri tavoin erilaisia jäseniämme. Sellainen on syrjivää huimasti vahvempi, kekseliäämpi ja viisaampi.

Kirjoittaja on Helsingin yliopiston vararehtori. 

 

Pääkirjoitus on julkaistu Yliopisto-lehdessä 1/22.