Oleskelulupabyrokratia tekee opiskelijasiirtolaisista haavoittuvaa työvoimaa Suomessa

Maahanmuuttopolitiikka ja oleskelulupabyrokratia vaikeuttavat opiskelijasiirtolaisten mahdollisuuksia tehdä uraa Suomessa. Sen vuoksi monet ulkomaalaiset opiskelijat työskentelevät joustavana ja prekaarina työvoimana palvelualalla Suomessa, osoittaa Helsingin yliopiston tuore väitöstutkimus.

Tohtorikoulutettava Olivia Mauryn väitöskirja käsittelee EU/ETA-alueen ulkopuolelta tulevia opiskelijasiirtolaisia Suomessa erityisesti oleskelulupabyrokratian näkökulmasta.

– Koska keskustelu opiskelijasiirtolaisista keskittyy usein koulutukseen ja opiskelijoiden tulevaisuuteen Suomessa korkeakoulutettuina asiantuntijoina, monet muut näkökulmat on ohitettu, Maury sanoo.

Väitöskirjassa tarkastellaan opiskelijoiden tilapäisiä oleskelulupia ja niihin liittyviä taloudellisia vaatimuksia. Nämä vaatimukset johtavat useimmiten siihen, että EU:n ulkopuolelta tulevat opiskelijat tekevät prekaaria, matalapalkkaista työtä aloilla, jotka eivät liity opintoihin. Prekaari, eli epävarma, tilanne johtuu niin epävarmoista työsuhteista kuin oleskeluluvista, jotka tekevät oleskelun ja tulevaisuuden Suomessa epävarmaksi.

Monet EU/ETA-alueen ulkopuolelta tulevat opiskelijat tekevät töitä opiskelujen ohella varmistaakseen riittävät tulot oleskeluluvan jatkon hakemista varten. Siihen vaaditaan opintojen etenemisen lisäksi 6720 euron vuositulot tai vuosittaiset säästöt sekä yksityinen sairausvakuutus.  

Tilapäisyys katkaisee eletyn elämän

Tilapäinen oleskelustatus sekä muun muassa kansalaisuuteen, rodullistamiseen, sukupuoleen ja ikään pohjautuvat erot vaikuttavat prekaarin työvoiman syntyyn. Väitöskirjassa osoitetaan, että opiskelijasiirtolaiset kokevat eletyn elämän katkevan toistuvasti oleskeluluvan tilapäisyyden vuoksi. Tämä luo hedelmälliset olosuhteet työvoiman eriyttämiselle ja näin ollen matalapalkkaisen työvoiman syntyyn Suomessa.

– Väitöskirjassa osoitan, että oleskelulupien tilapäisyys tekee opiskelijasiirtolaisten elämästä projektimaista. He joutuvat suunnittelemaan elämänsä vuosi kerrallaan.

Oleskelulupien elämää rajoittavan vaikutuksen lisäksi väitöskirja tuo esiin opiskelijoiden aktiivisen pyrkimyksen muokata elämäänsä toiveidensa mukaisesti sekä saada opintojen jälkeen sopiva oleskelulupa jatkaakseen Suomessa asumista.

Väitöskirja tuo esiin opiskelijasiirtolaisten omat kokemukset ja osoittaa, miten maahanmuuttobyrokratia ja oleskeluluvat vaikuttavat suoraan Euroopan ulkopuolelta tulevien siirtolaisten arkeen. Näin ollen tutkimuksesta hyötyvät virkamiehet, maahanmuuton, työn ja koulutuksen alalla toimivat organisaatiot ja aktiivit sekä korkeakouluille, joilla on kansainvälisiä ohjelmia.

Lisätietoa väitöksestä:

VTM Olivia Maury väittelee 20.8.2021 klo 12 Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Väitöksen nimi on”Punctuated Lives: Student-Migrant-Workers’ Encounters with the Temporal Border Regime”. Väitöstilaisuutta voi seurata Zoomissa.

Väitöskirja julkaistaan sähköisenä Heldassa.

Väittelijän yhteystiedot:

Olivia Maury
Puh. 0294123981
olivia.maury@helsinki.fi