Miten rasistista ajattelua ja toimintatapoja voi purkaa?

Etnisten suhteiden tutkimuksen professori Suvi Keskinen innostuu Eurooppa-keskeisen tiedon kyseenalaistamisesta.

Mitä tutkit? 

Tutkin rasismin ja kolonialismin historiaa sekä sen vaikutusta nykypäivän monikulttuurisiin eurooppalaisiin yhteiskuntiin. Olen kiinnostunut siitä, millaisia uusia ajatuksia kuulumisesta, yhteisöstä ja sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta muodostetaan sellaisessa kansalaisaktivimissa, jossa arvioidaan kriittisesti rasismia, valkoisuutta ja eurosentristä eli Eurooppa-keskeistä tietoa.

Lisäksi tutkin median ja yhteiskunnallisten instituutioiden tapoja käsitellä siirtolaisuutta ja rodullistettuja vähemmistöjä sekä näihin liittyviä määrittelyjä kansakunnasta, sen rajoista ja sosiaalisesta järjestyksestä.

Mi­hin ja mi­ten oman tut­ki­muk­se­si aihe vai­kut­taa?

Tutkimukseni liittyvät varsin arkisiin aiheisiin. Ne käsitelevät sitä, miten voidaan elää monikulttuurisessa yhteiskunnassa ja purkaa rasistisia ajatus- ja toimintatapoja. Kansalaisaktivismiin liittyvä tutkimus tekee näkyväksi kriittistä näkökulmaa nyky-yhteiskunnan rakenteellisiin ongelmiin, rodullistaviin käytäntöihin ja käsityksiin. Siitä on hyötyä, kun pyritään ymmärtämään paremmin vaatimuksia sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta.

Tutkimalla miten media rakentaa kuvaan siirtolaisista ja miten poliisi kohtelee rodullistettuja vähemmistöjä saadaan tietoa yhteiskunnallisesti merkittävien instituutioiden toiminnasta. Silloin käytäntöjä on mahdollista kehittää.

Mikä alal­la­si ins­pi­roi si­nua eri­tyi­ses­ti juu­ri nyt?

Eurosentrisen tiedon kritiikki ja tiedon moninaiset muodot. Tietoa tuotetaan muuallakin kuin akateemisessa maailmassa, esimerkiksi kansalaistoiminnassa. Näiden eri tiedon lajien suhde on kiinnostava.

 

Suvi Keskinen on etnisten suhteiden tutkimuksen professori Svenska social- och kommunalhögskolanissa.

Katso Suvi Keskisen uuden professorin tervetuliaisluento 4.12.2019 (englanniksi).

Lue lisää Suvi Keskisen tutkimuksesta.

Tutustu muihin uusiin professoreihin.