Yrittäjän rakkaus muistuttaa hämmästyttävän paljon vanhemman rakkautta

Käyttäytymisen ja aivoaktivaation tasolla yrittäjän rakkaus muistuttaa vanhemman rakkautta. Tutkimuksen mukaan rakkaus onkin suuri motivoiva voima vanhemmilla ja yrittäjillä.

Helsingin yliopiston tutkijan Marja-Liisa Halkon (@MLHalko) johtama monitieteinen tutkimus kysyy, rakastavatko yrittäjät yritystään kuin vanhemmat lapsiaan. Tutkimuksessa mitattiin toiminnallisen magneettikuvauksen avulla isien ja kasvuyrittäjien aivotoimintoja: isät katsoivat kuvia omista lapsistaan sekä muista heille tutuista lapsista. Yrittäjät katsoivat kuvia omasta yrityksestään ja jostain toisesta heille tutusta yrityksestä. 

Tulokset suomalaisilla isillä olivat samankaltaisia kuin aiemmat pääosin äideillä tehdyt aivotutkimukset. Erityisesti oman lapsen kuvien katselu deaktivoi aivoista mielen teoriaan tai muiden ihmisten ymmärtämiseen liittyviä alueita. Samankaltainen ”poiskytkentä” löydettiin myös yrittäjiltä, jotka olivat itse arvioineet suhteensa omaan yritykseensä hyvin läheiseksi.

Vähäinen itseluottamus voi herkistää riskeille

Aivojen palkitsemiseen ja tunteiden käsittelyyn liittyvien alueiden toiminta puolestaan näytti liittyvän koehenkilöiden itseluottamukseen sekä isillä että erityisesti yrittäjillä. Itseluottamus on miehille tyypillisempää kuin naisille.

- Tuloksemme viittaavatkin siihen, että vähemmän itseensä luottavat isät ja miesyrittäjät ovat ehkä herkempiä vanhemmuuteen ja yrittäjyyteen liittyvien uhkien ja riskien suhteen, Marja-Liisa Halko sanoo. 

Toisaalta tulokset viittaavat myös siihen, että liiallinen itsevarmuus ja negatiivisten tunteiden ”poiskytkentä” voivat olla oman yrityksen menestyksen yliarvioinnin tai omaan yritykseen liittyvien liian optimististen käsitysten taustalla.

Tutkimus Entrepreneurial and parental love – are they the same? on julkaistu Human Brain Mapping -lehdessä.

Tutkimuksessa testattiin olettamusta, jonka mukaan yrittäjän tunneside omaan yritykseen muistuttaa vanhemman tunnesidettä omaan lapseen. Yrittäjät sitoutuvat omaan yritykseensä vahvasti myös tunnetasolla ja tuo sitoutuminen edesauttaa yrittäjän pitkäaikaisia pyrkimyksiä. Olettamusta ei kuitenkaan ole aiemmin kokeellisesti testattu.

Marja-Liisa Halkon, Hankenin tutkijan Tom Lahden, Laurean tutkijan Kaisa Hytösen sekä Aalto-yliopiston tutkijan Iiro Jääskeläisen tutkimuksessa haluttiin osoittaa, että yrittäjän rakkaudesta omaan yritykseen löytyy paljon samoja piirteitä kuin vanhemman rakkaudesta.

Lisätiedot:

Marja-Liisa Halko, Helsingin yliopisto

Puh. 029 412 8733

marja-liisa.halko@helsinki.fi