Yliopisto jättää tarjouksen kiinteistöyhtiön osakkeista

Helsingin yliopisto jättää tarjouksen valtion omistuksessa olevien Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:n osakkeista. Omistusjärjestelyllä yliopisto haluaa vahvistaa itsenäistä asemaansa ja taata käyttöönsä kohtuuhintaiset toimitilat.

Helsingin yliopisto omistaa tällä hetkellä Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:n osakkeista 61 prosenttia ja valtio 33 prosenttia Senaatti-kiinteistöjen kautta. Svenska Handelhögskolan ja Taideyliopisto omistavat loput kuusi prosenttia. Suunnitellun kaupan jälkeen yhtiö olisi kokonaan tiloja käyttävien yliopistojen omistuksessa. Valtion tavoite myydä osakkeet on hallitusohjelman mukainen.

– Tavoitteemme on saada yhtiön toiminta aidosti palvelemaan yliopistojen tarpeita ilman osakkaiden erimielisyyttä tuottotavoitteesta. Nykyinen omistajamalli, missä yliopistot ovat sekä osakassopimukseen sidottuja pääomistajia että pääasiakkaita, aiheuttaa intressiristiriitoja. On haastava tilanne, jos yhtiön etu on eri kuin päävuokralaisen. Yhtiön maksamat osingot ja verot ovat pois korkeakoulutukseen ja tutkimukseen tarkoitetuista varoista, kertoo Helsingin yliopiston hallintojohtaja Esa Hämäläinen.

Yliopisto haluaakin muuttaa kiinteistöjen vuokrat kustannusperusteisiksi, ilman voitontavoittelua. Kiinteistöt ovat yliopistokäyttöön rakennettuja ja niiden tontit on varattu samaan tarkoitukseen, joten normaali kaupallinen kiinteistösijoittaminen ei näissä kiinteistöissä ja nykyisellä omistajarakenteella toimi.

– Kustannusperusteisilla vuokrilla, järkevällä tilankäytöllä ja mahdollisilla kiinteistöjen myynneillä varmistetaan se, että rahaa jää tulevaisuudessa enemmän yliopiston perustehtäviin, opetukseen ja tutkimukseen, Hämäläinen sanoo.

Joustavampaa toimintaa

Helsingin yliopisto vastaa nykyisinkin sekä osaksi että kokonaan omistamiensa kiinteistöjen hoidosta, peruskorjauksista ja uudisrakentamisesta. Kiinteistöinvestoinneista päätetään samoilla periaatteilla, olipa kiinteistön omistus 61 prosenttia tai 100 prosenttia. Tässä suhteessa kauppa ei muuttaisi tilannetta.

Pyrkimys kasvattaa kiinteistöomistusta ei muuta yliopiston tavoitteita tilojen käytöstä. Tilankäyttöä halutaan jatkossakin tehostaa ja toimintaa keskittää omiin kiinteistöihin. Uusi omistusjärjestely lisäisi toiminnan joustavuutta, sillä tilatarpeiden muuttuessa vuokrasopimuksia voisi muuttaa nopeammin ja yksittäisen turhaksi käyneen kiinteistön myynti helpottuisi.

Helsingin Yliopistokiinteistöjen omistamiin kiinteistöihin ja niiden arvoon liittyy myös riskejä. Viime vuonna yhtiö joutui tekemään yhteen kiinteistöönsä kohdistuvia isoja alaskirjauksia ja lisääkin saattaa olla edessä.

Ei perusopetuksen kustannuksella

Tavoite on, että Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy ostaisi itse osakkeensa. Osto rahoitettaisiin pääosin pitkäaikaisella lainalla. Yhtiö on vakavarainen, eikä sen omavaraisuusaste laskisi alle alan keskiarvon lainanoton jälkeenkään. Vuokrat on tarkoitus pitää alkuvaiheessa nykyisellä tasolla ja käyttää tuotot lainanlyhennyksiin.

Rahoitusjärjestelyyn ei käytetä perusopetukseen tarkoitettuja varoja eikä se myöskään vaaranna millään lailla lahjoitusvarojen pääomia tai tuottoa. Sijoitustoiminnan tuotot käytetään yliopiston toiminnan tukemiseen kuten ennenkin.

Tarjous jätetään helmikuun 2015 aikana. Lopullinen päätös asiasta saadaan todennäköisesti vasta uuden eduskunnan kaudella.