Yhteiskunnan ytimessä

Miten rakentaa yhdessä parempaa Suomea ja maailmaa?

Tieteen aseman ja arvostuksen muuttumista on pohdittu viime aikoina useissa puheenvuoroissa. Lokakuun alussa koollekutsumassani seminaarissa kysymystä ruodittiin monipuolisesti. Huoli tieteen asemasta ja vakaumus sen merkityksellisyydestä tulivat vahvasti esille.

Vaikka kehityksestä on syytä kantaa huolta, näkyvissä on myönteisiäkin piirteitä. Yliopistolla on yhteiskunnassamme monta tukijaa ja kannattajaa. Tieteestä ja yliopistoista kannetaan huolta.

Yliopiston varainhankintaan liittyvissä tapaamisissa olen kanslerina tavannut toistasataa merkittävän yrityksen toimitusjohtajaa, säätiön edustajaa ja yksityishenkilöä. Palaute on useimmiten ollut samansuuntaista: yliopistoja pidetään yhteiskuntamme tärkeinä tukipilareina. Asenne näkyy myös konkreettisina tekoina: Helsingin yliopiston varainhankintakampanjan tavoite, 25 miljoonaa euroa, on aikoja sitten ylitetty, ja kampanja-aikaa on vielä vuosi jäljellä.

Varainhankintaakin tärkeämpää on näissä tapaamisissa ollut yhteinen pohdinta siitä, miten voimme kehittää yhteistyötä ja kumppanuutta. Miten voimme strategiamme mukaisesti yhdessä rakentaa parempaa Suomea ja maailmaa?

Olisi helppo luetella pitkä lista esimerkkejä näin syntyneestä uudenlaisesta yhteistyöstä elinkeinoelämän ja muiden yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa. Tuoreimpia esimerkkejä yhteistyön hedelmistä on tietojenkäsittelytieteen laitoksen ja F-Securen yhteistyönä kehitetty, paljon huomiota herättänyt tietoturvaan liittyvä avoin verkkokurssi.

Utomstående stöd har också gjort det möjligt att i avsevärd mån utveckla vår östersjöforskning i Tvärminne. Och den nya svenskspråkiga lärarutbildningen kan sättas igång som ett resultat av generösa bidrag från intresserade finansiärer.

Vahvan yliopiston tulee toimia yhteiskunnan keskiössä. Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen kautta yliopisto voi kehittää myös omaa opetustaan ja tutkimustaan. Kanslerin tärkeä ja antoisa tehtävä on pohjustaa yhteistyötä monenlaisen innostuneen yhteiskunnallisen toimijan kanssa.

Pääkirjoitus on julkaistu Yliopisto-lehden numerossa Y/08/16.

Yliopisto-lehti on kaikille tarkoitettu, monipuolinen tiedelehti Helsingin yliopistosta.
Tilaa Yliopisto-lehti ja rakastu tieteeseen.