Väitös: Intiimit suomalaiset televisiokeskustelut hyvin totista touhua

Intiimeissä suomalaisissa televisiokeskusteluissa läheisyyttä ohjelman keskustelijoiden välillä rakennetaan puheen lisäksi nonverbaalisen eli sanattoman viestinnän avulla. Helsingin yliopistossa tarkastettavan väitöksen mukaan suomalaisen kulttuuripiirin intiimit televisiokeskustelut ovat angloamerikkalaisia vastineitaan huomattavasti totisempia ja intiimiys tuotetaan niissä pienieleisemmin. Esimerkiksi amerikkalaiset vastaavat ohjelmat ovat suomalaisiin verrattuna suurta draamaa.

Väitöstutkimuksen mukaan suomalaisissa intiimeissä televisiokeskusteluissa ei juuri hymyillä. Ohjelmaan tulleita vieraita kohdellaan arvokkaasti, heille annetaan paljon tilaa puhua eikä heitä juuri hätistellä tai provosoida.

- Suomalaiset intiimit televisiokeskustelut ovat hyvin hienovaraisia, kuuntelevia ja empaattisia, sanoo väittelijä Hannele Porkka Helsingin yliopistosta.  

Väitöskirjan aineistoon sisältyi puolilähikuvia, joissa ihmistä kuvataan lähietäisyydeltä niin, että kuvattavasta näkyvät pää ja olkapäät. Puolilähikuvassa on mahdollista tarkastella ihmisen ilmeitä ja havaita ihmisen kokemia tunteita.

- Puolilähikuva ei kuvaa kuitenkaan niin läheltä ihmistä, että katsojalle tulisi kiusaantunut olo, että olisi tirkistelemässä jotakin, Porkka kertoo.  

Väittelijän havaintojen mukaan katsojat saadaan sitoutetuksi tällä kuvausteknisellä ratkaisulla näennäisesti osaksi keskustelua.

Intensiivinen yhteys auttaa avautumaan

Väitöksessä tarkastellaan keskustelijoiden välistä vuorovaikutusta televisiostudiossa muun muassa kiinnittämällä huomiota siihen, kuinka sitoutuneita keskustelijat ovat vuorovaikutukseen, kuinka positiivista ja ilmaisullista vuorovaikutus on ja kuinka sujuvasti se etenee.

- Tarkastelen, syntyykö keskusteluihin intensiivinen yhteys (rapport-suhde), mikä auttaa keskustelijoita avautumaan vuorovaikutukseen ja haastateltavaa paljastamaan hyvin yksityisiä tunteitaan, ajatuksiaan ja kokemuksiaan ruudun takana odottavalle yleisölle.

Väittelijä tarkastelee tällaisen vuorovaikutuksen elementtejä Yleisradiossa ja MTV3-televisiokanavalla esitetyissä keskustelu-ohjelmissa, joita tutkimusaikaan olivat muun muassa Punainen lanka, Ilona Rauhala, Melitan vieraana ja Arto Nyberg.

Läheisyyttä luovan vuorovaikutuksen elementtejä ovat muun muassa vahva katsekontakti, vartalon asento kohti vuorovaikutuskumppania, vahva keskittyminen tilanteeseen, käsien vapautunut asento, runsas elehtiminen ja sujuva puheenvuorojen vaihtuminen.

Väitöskirjaan on eritelty erityisesti nonverbaalista, sanatonta, viestintää ja listattu siitä visuaalisessa televisiokeskustelutilanteessa näkyviä puolia.

- Nämä ovat siirrettävissä televisiokeskustelun tarkastelusta myös muihin visuaalisiin välineisiin, esimerkiksi verkkomaailman lukuisille visuaalisille foorumeille ja niiden keskusteluihin, Porkka toteaa.

 

’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

Hannele Porkka väittelee 24.8.2018 kello 12 Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Läheisyyden rakentaminen intiimeissä suomalaisissa televisiokeskusteluissa - Nonverbaalisen viestinnän ja tuotannollisten keinojen tarkastelu" (Building intimacy in intimate Finnish television conversations. Examined through nonverbal communication and production). Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Helsingin yliopiston päärakennus, auditorio XII, Unioninkatu 34, 3.krs.

Vastaväittäjänä on professori Pekka Isotalus, Tampereen yliopisto, ja kustoksena on professori Esa Väliverronen.

Väitöskirja julkaistaan sarjassa Valtiotieteellisen tiedekunnan julkaisuja. Väitöskirjaa myy Unigrafian verkkokaupassa https://shop.unigrafia.fi/.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis -palvelussa.

 

Väittelijän yhteystiedot:

Hannele Porkka

Puh. 050 357 2287

hannele.porkka@helsinki.fi