Vähemmän valtaa hakukoneille

Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston tutkimuslaitos HIIT saa kumppaneineen 1,7 miljoonan euron rahoituksen symbioottisten informaatiokäyttöliittymien kehittämiseen.

– Nykyisten hakukoneiden ja tietojärjestelmien ongelma on, että ne tarjoavat tiedon usein ennalta määrätyssä muodossa, sanoo Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Kiti Müller.

– Tietotyötä tekevät elävät koneiden ja omien ennakkokäsitystensä muodostamissa informaatiokuplissa. Jos emme puutu tähän kehitykseen, hakukoneet ottavat vähitellen vallan.

Hakukoneiden tiedonhaun ja tietojärjestelmien vastavoimaksi tutkijat työstävät nyt uudenlaisia symbioottisia informaatiokäyttöliittymiä, jotka mahdollistavat hajanaisten tietoaineistojen tehokkaan hakemisen ja jalostamisen ihmisen omassa ohjauksessa.

– Symbioottisuus tarkoittaa tässä tapauksessa yksinkertaisimmillaan sitä, että yhdistämme konepäättelyn ja ihmisen luovan ajattelun, sanoo visionääriseksi katsotun hankkeen koordinaattori, dosentti Patrik Floréen HIIT:stä.

Uudet käyttöliittymät hyödyntävät suurten informaatiomassojen erilaisia tietolähteitä ja päättelevät koneoppimisen keinoin, mitä käyttäjä todennäköisesti haluaa ja tarvitsee.

– Samalla näytämme, millä perusteilla käyttäjälle esitetään juuri tietyt tiedot, ja annamme hänelle mahdollisuuden vaikuttaa näihin perusteisiin, selittää HIIT:n johtaja Samuel Kaski.

5-vuotiseksi kaavaillun, Tekesin rahoittaman Tietotyön vallankumous –hankkeen tutkimuskonsortion muodostavat Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteinen Tietotekniikan tutkimuslaitos HIIT ja Työterveyslaitoksen Aivot ja työ -tutkimuskeskus. Tekesin nyt myöntämä 1,7 miljoonan euron rahoitus asettuu hankkeen ensimmäiselle 1,5 vuoden jaksolle.

Tutkimustulosten odotetaan uudistavan Suomen elinkeinoelämää ja luovan uusia kasvualoja informaatiokäyttöliittymien kentällä.

– Hankkeessa pureudutaan työelämän näkökulmasta todella akuuttiin kysymykseen, toteaa Työterveyslaitoksen pääjohtaja Harri Vainio. – Työntekijät tarvitsevat toimivia ja käyttökelpoisia työvälineitä tietotulvan hallintaan.