Urbarian professori Sami Moisio mukana laatimassa aluekehityksen skenaarioita työ- ja elinkeinoministeriölle

Raportissa Suomen erilaisia aluekehityksiä on tarkasteltu neljän eri skenaarion avulla. Neljässä skenaariossa nousee esille globaalisti valikoitunut, raaka-aineisiin ja turismiin keskittynyt, tilkkutäkkimäinen ja tasapainoinen aluekehitys.

Skenaarioissa aluekehitystä tarkastellaan Suomen kiinnittymisellä globaaliin talouteen ja lisäksi huomiota on painotettu aluekehityksen ja -rakenteen kokonaiskuvaan. Raportissa nousevat esille muun muassa kaupunkien polarisoituminen, alueiden väliset kuilut ja talouden hidas kehittyminen.

Raporttia oli laatimassa Urbarian tutkijaverkostoon kuuluva maantieteen professori Sami Moisio. Lisäksi raportin laadintaan osallistuivat tutkijat Markku Sotarauta, Teemu Makkonen ja Heli Kurikka. Urbarian tutkijat osallistuvat aktiivisesti ministeriöiden julkaisujen laadintaan, jotta ministeriöillä on mahdollisuus tukeutua valmisteluissaan tieteeseen perustuvaan tietoon. Työ- ja elinkeinoministeriö aikoo käyttää raporttia tukenaan Suomen aluekehitysstrategian laadinnassa.

Lue raportti aluekehityksen skenaarioista täältä.

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote.