Tutkimusyliopistoihin sijoitettu euro tuottaa viisinkertaisesti

Euroopan tutkimusyliopistojen liitto LERU on julkaissut raportin yliopistojen taloudellisista vaikutuksista yhteiskuntaan. Helsingin yliopisto oli mukana hankkeessa.

The Economic Contribution of LERU Universities 2017 -raportin mukaan 23 LERU-yliopistoa tuotti yhteensä 99,8 miljardia euroa bruttoarvonlisäyksenä ja ylläpiti 1,3 miljoonaa työpaikkaa Euroopassa vuonna 2016. Vuonna 2014 tehtyyn aikaisempaan tutkimukseen verrattuna LERU-yliopistojen taloudellinen vaikuttavuus oli kasvanut 39 % eli 28,2 miljardin verran bruttoarvonlisäystä.

Koulutukseen ja tutkimukseen panostaminen tuottaa raportin mukaan hyvin. Jokainen LERU-yliopistoihin investoitu euro tuottaa noin viisi euroa ja jokainen LERU-yliopiston suoraan tuottama työpaikka ylläpiti lähes kuutta työpaikkaa Euroopassa.

– Yliopistoilla on merkittävä ja yhä kasvava taloudellinen vaikutus yhteiskuntaan. Kun jokainen yliopistoon investoitu euro tuottaa viisinkertaisesti takaisin, voi hyvin sanoa korkeakouluihin ja tutkimukseen panostamisen olevan kaikkien yhteinen etu. Talousvaikutus on yksi osa yliopiston laajemmasta, monipuolisesta ja pitkäkestoisesta vaikutuksesta yhteiskuntaan, ympäristöön, terveyteen, kulttuuriin ja sivistykseen, toteaa Helsingin yliopiston rehtori Jukka Kola.

Tutkimuksen kaupallistaminen hyödyttää koko ympäröivää yhteisöä

Kaupallistamalla tutkimustaan lisenssien, oheisyritysten ja start up -yritysten sekä erilaisten palveluiden ja konsultoinnin kautta liiketoiminnaksi LERU-yliopistot tuottivat 33 miljardia bruttoarvonlisäystä Euroopan talouteen. Yliopistot myös luovat ja ylläpitävät yhteyksiä tutkijoiden, opiskelijoiden ja yritysten välillä. Aktiivinen yhteistyö houkuttaa raportin mukaan alueellisesti yliopistojen läheisyyteen ulkopuolista liiketoimintaa, investointeja ja lisää matkailua, mikä hyödyttää taloudellisesti koko ympäröivää yhteisöä.

Myös opiskelijoilla on selvityksen mukaan merkittävä vaikutus opiskelualueensa talouteen. LERU-yliopistojen opiskelijoiden opintojen aikainen työssäkäynti, kulutus ja muut vaikutukset Euroopan talouteen olivat 14,1 miljardia euroa bruttoarvonlisäystä.

Yliopistojen yhteiskunnallinen vaikuttavuus on aina ollut pelkkää rahallista vaikutusta laajempi. Korkeakouluista valmistuu osaavia eri alojen ammattilaisia yhteiskuntaan, ja tutkitun tiedon tuottaminen on aina ollut ja tulee jatkossakin olemaan yliopistojen ydintehtävä.

– Raportin viesti on kuitenkin selvä: jos yhteiskuntaan halutaan taloudellista kasvua ja työpaikkoja, kannattaa investoida tutkimukseen ja yliopistoihin, sanoo LERU:n pääsihteeri, professori Kurt Deketelaere.

Raportissa käytetty bruttoarvonlisäys: tietyllä alueella tuotettujen tavaroiden ja palvelujen taloudellinen arvo, joka lasketaan vähentämällä kokonaistuotosta välituotteiden arvo.

Euroopan tutkimusyliopistojen liitto LERU (League of European Research Universities) on 23 johtavan eurooppalaisen tutkimusintensiivisen yliopiston järjestö. Helsingin yliopisto on yksi LERU:n 12 perustajajäsenestä vuodelta 2002.

Lehdistötiedote englanniksi

LERUn tutkimusraportti: "The Economic Contribution of LERU Universities"

Euroopan tutkimusyliopistojen liitto LERU

Helsingin yliopiston Tiedekulma avattiin syksyllä 2017. (Kuva: Sami Tuoriniemi)