Tutkimus: WTO-sopimuksesta piristysruiske maailmantalouteen

Kattava vapaakauppasopimus lisäisi EU-alueen tuotantoa ja hyvinvointia, kertoo juuri julkaistu taloustieteellinen tutkimus.

Suomen talouskeskustelu keskittyy paljon siihen, pitääkö leikata vai elvyttää. Maailman ja euroalueen surkeassa taloustilanteessa on unohdettu yksi keino, joka voisi tuoda uutta potkua talouteen.

Euroopan unioni (EU) ja Suomi voisivat lisätä merkittävästi tuotantoaan ja hyvinvointiaan solmimalla kattavan vapaakauppasopimuksen kaikkien Maailmankauppajärjestön (WTO) jäsenmaiden kesken. Tämä käy ilmi Juha Tervalan ja Giovanni Ganellin uudesta tutkimuksesta. Vapaakauppasopimuksella tarkoitetaan sopimusta, joka edistää kansainvälistä kauppaa alentamalla tulleja ja muita kaupanesteitä allekirjoittajamaiden välillä.

Hyöty Suomelle jopa 330 miljoonaa vuodessa

Maailmankauppajärjestö WTO on yksi menestyneimmistä kansainvälisistä instituutioista. Sen keskeinen ajatus on vapauttaa kansainvälistä kauppaa vastavuoroisuuden periaatteella.

WTO ei ole kuitenkaan onnistunut saamaan loppuun jo vuonna 2001 aloitettua Dohan neuvottelukierrosta, jonka tavoitteena on vähentää kansainvälisen kaupan esteitä ja muuttaa sen sääntöjä. Erityistavoitteena on parantaa kehittyvien talouksien mahdollisuuksia kansainväliseen kauppaan.

WTO-sopimuksella olisi mahdollisuus saada huomattava piristysruiske maailmantalouteen. WTO-sopimus, joka laskisi tulleja kaksi prosenttiyksikköä, lisäisi Euroopan unionin bruttokansantuotetta arviolta noin 22 miljardilla eurolla. Suomen bruttokansantuotetta sopimus kasvattaisi arviolta noin 330 miljoonalla eurolla.

– Kattava WTO-sopimus, joka tullien alentamisen lisäksi purkaisi myös muita kansainvälisen kaupan esteitä, lisäisi tuotantoa ja työllisyyttä näitä arvioita huomattavasti enemmän. Tuotannon ja työllisyyden lisääminen vapaakauppasopimuksella olisi tarpeellista ja järkevää nykyisessä ankeassa taloustilanteessa, tutkija Juha Tervala sanoo.

Tullien alentamisella olisi isot hyvinvointivaikutukset

Tutkimuksen mukaan WTO-sopimuksen hyvinvointivaikutukset olisivat huomattavat – suuremmat kuin mitä edeltävissä tutkimuksissa on löydetty. WTO-sopimuksen tuoma hyvinvoinnin lisääntyminen aiheutuu tuotannon ja kulutuksen lisääntymisestä. Vastavuoroisen vapaakaupan toteuttaminen takaa, että kaikki osapuolet hyötyvät kansainvälisen kaupan esteiden vähentämisestä.

– Tutkimuksen talouspoliittinen johtopäätös on, että WTO:n jäsenmaiden tulisi mahdollisimman nopeasti saada aikaan kattava vapaakauppasopimus, jolla elvytettäisiin taloutta ja lisättäisiin hyvinvointia, Tervala toteaa.

Tutkimus Value of WTO trade agreements in a New Keynesian model on julkaistu Journal of Macroeconomics -aikakauskirjassa.