Tutkimus: Taantumassa tiukka finanssipolitiikka on iso virhe

Julkisten alijäämien vähentäminen taantumassa aiheuttaa huomattavaa vahinkoa taloudelle, ilmenee Helsingin yliopistossa tehdystä tuoreesta tutkimuksesta.

Euroalueen valtiot toteuttivat 2010-luvun alkupuolella ison julkisten alijäämien vähentämisen, kun veroja korotettiin ja julkisia menoja leikattiin. Tällä supistavalla finanssipolitiikalla on ollut kielteinen vaikutus talouteen, koska se laski tuotantoa ja tuottavuutta pitkäkestoisesti, kerrotaan Helsingin yliopiston professorin (ma.) Juha Tervalan ja Philipp Englerin tutkimuksessa Hysteresis and Fiscal Policy.

 

Finanssipolitiikka on tehokasta taantumissa

Tutkimukset tukevat hystereesihypoteesia, jonka mukaan taantumilla on pysyviä vaikutuksia tuotannon tasoon. Nyt ilmestyneen tutkimuksen mukaan hystereesin huomioiminen nostaa finanssipolitiikan kertoimen alle yhdestä yli neljän. Eli yhden euron lisäys julkisissa menoissa lisää tuotantoa normaaleissa olosuhteissa alle yhdellä eurolla, mutta taantumissa vaikutus on jopa yli neljä euroa.

Tutkijan mukaan on väärinkäsitys, että taantumissa tapahtuisi niin sanottua luovaa tuhoa, joka on hyväksi taloudelle.

- Taantumat aiheuttavat tuhoa ja elvyttävän finanssipolitiikan suurin hyöty onkin sen kyky lieventää taantumien aiheutumaa pitkäkestoista vahinkoa tuottavuuden ja tuotannon tasolle. Tästä syystä elvyttävä finanssipolitiikka on erittäin tehokasta nimenomaan taantumissa, professori (ma.) Juha Tervala sanoo.

 

Talouspolitiikan pitäisi huomioida hystereesi

Tutkimuksen toisen löydöksen mukaan elvyttävän finanssipolitiikan vaikutus hyvinvointiin on positiivinen ainoastaan olosuhteissa, joissa esiintyy hystereesiä eli taantumissa. Nousukaudella elvyttävä finanssipolitiikka ei ole suotavaa, vaikka se lisää tuotantoa, koska hyvinvointivaikutus on negatiivinen. Hystereesillä pitäisi olla huomattavia vaikutuksia finanssipolitiikan toimeenpanoon.

– Tulokset viittaavat siihen, että euroalueella vuosikymmenen alun taantuman aikaan toteutettu julkisten alijäämien leikkaaminen oli suuri virhe. Supistava finanssipolitiikka selittääkin pääosan euroalueen surkeasta talouskasvusta 2010-luvun alussa.

- Nyt euroalueen talous kasvaa ja alijäämien vähentäminen on lähes ohi, vaikka nyt olisi järkevää harjoittaa supistavaa finanssipolitiikkaa, Tervala toteaa.

Tutkimuksessa analysoidaan hystereesin eli pysyvämmän ilmiön vaikutuksia finanssipolitiikkaan. Jos hystereesiä ei olisi, taantumien jälkeen talouskasvu olisi satumaisen nopeaa ja tuotanto saavuttaisi taantumaa edeltäneen kasvu-uran nopeasti. Keskeinen syy hystereesiin on tuottavuuden laskeminen taantumissa. Tutkimuksessa käytetään niin sanottua dynaamista yleisen tasapainon mallia (DSGE-mallia), jossa taantumalla on haitallinen vaikutus tuottavuuden ja tuotannon tasoon.

 

Tutkimus Hysteresis and Fiscal Policy on julkaistu Journal of Economic Dynamics and Control - aikakauskirjassa:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016518891830068XKuva Yhdysvaltojen bruttokansantuotteesta ja kasvu-urasta:

https://blogs.helsinki.fi/jtervala/files/2018/03/USAn-BKT.xlsx

Lisätiedot:

Professori (ma.) Juha Tervala, Helsingin yliopisto

Puh. 050 5862968

juha.tervala@helsinki.fi