Tutkimus: Julkiset investoinnit elvyttävät taloutta

Julkiset infrastruktuuri-investoinnit elvyttävät taloutta huomattavasti, jos ne valitaan huolellisesti, ilmenee Helsingin yliopistossa tehdystä tuoreesta tutkimuksesta.

Finanssipolitiikan olisi otettava suurempi rooli talouden elvyttämisessä. Julkiset infrastruktuuri-investoinnit ovat oikein toteutettuina erittäin hyvä keino elvyttää taloutta, todetaan Helsingin yliopiston tutkijan Juha Tervalan ja Giovanni Ganellin tutkimuksessa Welfare Multiplier of Public Investment.

Esimerkkinä hyödyllisistä julkisista investoinneista Tervala mainitsee teiden ja kunnallistekniikan korjausvelan poistamisen ja pääkaupunkiseudun pääteiden huomattavan laajentamisen. Nämä hankkeet olisivat tehokkaita ja tuottavia, koska ne ovat hyvin kohdistettuja ja kustannustehokkaita ja ne lisäävät pääomaa, joka tarvitaan tuotannossa.

– Lisäksi tieverkon ja kunnallistekniikan elinkaari on erittäin pitkä. Nykyisessä taloustilanteessa olisikin poikkeuksellisen painavat perusteet elvyttää taloutta investoimalla kunnallistekniikkaan ja tieverkkoon useita miljardeja euroja, Juha Tervala sanoo.

Avainasemassa investointien tehokkuus ja tuottavuus sekä pääoman elinkaari

Kesäkuussa 2020 julkaistussa tutkimuksessa arvioitiin julkisten investointien makrotaloudellisia vaikutuksia. Sen mukaan tuotanto- ja hyvinvointivaikutukset riippuvat siitä mihin rahat käytetään.

Ensiksi vaikutukset riippuvat julkisten investointien tehokkuudesta, eli siitä kuinka paljon investoinnit lisäävät pääomaa. Julkisissa investoinneissa esiintyy tehottomuutta, koska poliitikot saattavat valita hankkeita, joista ei synny tuotannossa tarvittavaa pääomaa, tai koska investointien kustannukset ovat tarpeettoman suuria.

– Mitä huolellisemmin investoinnit toteutetaan, sitä enemmän ne elvyttävät taloutta, Tervala muistuttaa.

Toiseksi, julkisten investointien vaikutukset riippuvat niiden tuottavuudesta eli siitä, kuinka paljon investoinneista syntynyttä julkista pääomaa tarvitaan tuotannossa.

– Investoinneista saadaan suurin hyöty silloin, kun rakennetaan tuotannossa mahdollisimman paljon tarvittavaa pääomaa.

 Kolmanneksi, vaikutukset riippuvat julkisen pääoman elinkaaren pituudesta, eli siitä kuinka pitkään pääomaa voidaan käyttää.

Investointien hyödyt rikkaissa maissa huomattavia

Julkisia investointeja kannattaa tutkimuksen mukaan siis tehdä, jos julkisten investointien tehokkuus on riittävän suuri, julkisten pääoman tuottavuus on tarpeeksi suuri ja pääoman elinkaari on riittävän pitkä. Huolellisesti valittujen julkisten investointien, joista on hyötyjä yksityiselle sektorille, taloudelliset hyödyt rikkaissa maissa ovat huomattavia.

– Tutkimuksen perusteella rikkaissa maissa finanssipolitiikan kerroin, eli se kuinka paljon euron lisäys investoinneissa lisää tuotantoa, on alle yhden ensimmäisenä vuonna, yli yhden keskipitkällä ajalla ja jopa yli neljän pitkällä ajalla. Julkiset investoinnit lisäävät hyvinvointia, joten niiden lisääminen on järkevää rikkaissa maissa, Tervala toteaa.

Tutkimus Welfare Multiplier of Public Investment on julkaistu Kansainvälisen valuuttarahaston virallisessa aikakauskirjassa, IMF Economic Review’ssä:

http://link.springer.com/10.1057/s41308-020-00111-7

Tutkimusta pääsee lukemaan osoitteessa:

https://blogs.helsinki.fi/jtervala/files/2020/05/Welfare-Multiplier-of-…Lisätiedot:

Juha Tervala

Puh. 050 5862968

juha.tervala@helsinki.fi