Terrorismi ja pelko puhuttaa tutkimusseminaarissa

Helsingin yliopisto ja sisäministeriö järjestävät 25. syyskuuta tutkimusseminaarin, jonka teemana on terrorismiin liittyvät pelot ja niiden hallinta - tutkimustietoa ja näkökulmia.

Yliopistonlehtori Leena Malkki Helsingin yliopistosta puhuu siitä, miksi terrorismiin liittyviin pelkoihin on tärkeä kiinnittää huomiota. Hän valottaa aihetta terrorismin ja sen pelon seurauksien näkökulmasta.

Malkki on tutkinut pitkään terrorismia ja poliittista väkivaltaa länsimaissa sekä analysoinut myös koulusurmia. Malkin mukaan terrorismitekojen aiheuttama pelko saa ihmiset käyttäytymään tavoilla, jotka pahentavat terrorismin seurauksia.

– Suurin osa yhteiskunnalle koituvista taloudellisista kustannuksista ei tule itse iskujen tuottamasta tuhosta, vaan ihmisten ylivarovaisuudesta terrori-iskun jälkimainingeissa, Malkki muistuttaa.

Tutkimusten pohjalta näyttää siltä, että iskut lisäävät hetkellisesti epäluuloisuutta toisia ihmisiä ja erityisesti vähemmistöjen edustajia kohtaan.

– Varauksellisesta asenteesta ei kuitenkaan ole mitään hyötyä terrorismin torjunnan kannalta. Ei ole sellaista ulkoista tunnus­merkkiä, josta iskuja mahdollisesti suunnit­televan tai tukevan voisi luotettavasti tunnistaa, Malkki sanoo.

Usein iskuja seuraa myös solidaarisuuden ilmaisujen aalto. Tutkimus osoittaa, että tämä kohdistuu kuitenkin yleensä ihmisiin, jotka hahmotetaan osaksi yhteiskunnan valtavirtaa.

– Myötätunnon ilmaisut eivät myöskään johda yleensä suuressa määrin tekoihin, kuten terrorismin vastaista työtä tekevän järjestön tukemiseen, Malkki muistuttaa.

Useita tutkijoita
puhumassa terrorismista

Tutkimusseminaarissa Helsingin yliopiston tutkijan Daniel Sallamaan ja professori Johanna Sumialan aiheena on Terrorismi ja media. Sallamaa puhuu terrorismipeloista sosiaalisessa mediassa ja Sumiala kertoo Charlie Hebdo –iskuista: hybridi globaali mediatapahtuma väkivaltaa kiihdyttämässä.

Turvallisuudesta nuorten muslimien silmin puhuvat akatemiatutkija Marja Tiilikainen ja tutkija Adam Adam Helsingin yliopistosta sekä Somalian Heritage Instituten vanhempi tutkija Hussein Yusuf, jonka aiheena on: Causes, contributors, and interventions.

Helsingin yliopiston yliopistonlehtori Salli Hakalan ja Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Teemu Tammikon aiheena on, miten terrorismiin liittyviä pelkoja voi lieventää. Hakalan puheen otsikkona on Terrorismin pelko, viranomaisen vastaus – kriisiviestintä. Tammikko tiedustelee esityksessään, voivatko poliittiset johtajat vaikuttaa. 

Tutkimusseminaariin 25. syyskuuta kello 8.30-16.00 ovat tervetulleita tutkijat, viranomaiset ja järjestöjen edustajat, joiden työhön käsiteltävä asia liittyy. Tavoitteena on, että tutkimustieto hyödyttäisi käytännön työtä, joten seminaarin sisältö on hyödyllinen laajalle kuulijakunnalle.

Seminaari järjestetään Helsingin yliopiston tiloissa Porthaniassa, Yliopistonkatu 3:ssa.

Seuraavana päivänä 26. syyskuuta sisäministeriö järjestää kansallisen väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta ehkäisyn toimijaseminaarin Helsingissä, otsikolla Miten lisätä väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta ehkäisyn vaikuttavuutta?

Toimijaseminaari on suunnattu niille viranomaisten, järjestöjen ja yhteisöjen edustajille, jotka omassa työssään tai toiminnassaan ennalta ehkäisevät väkivaltaista radikalisoitumista ja ekstremismiä sekä niiden taustalla vaikuttavia syitä. Toimijaseminaarista kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteyttä Tarja Mankkiseen.

Seminaareihin tulee ilmoittautua 15.9.2017 mennessä osoitteessa
https://www.webropolsurveys.com/S/1DA2A8572FA491CB.par

Katso tilaisuuden tarkempi ohjelma tapahtumakalenterista

Lisätiedot:

yliopiston lehtori Leena Malkki
sähköposti leena.malkki@helsinki.fi

kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen
sähköposti tarja.mankkinen@intermin.fi