Tavallista jutustelua vai terapiaa?

Terapia ei ole vain tavallista jutustelua vaan tavoitteellista, asiakkaan hyvinvoinnin kohentumiseen tähtäävää keskustelua. Ei ole kuitenkaan kovinkaan selvää, miten terapeuttinen hoitosuhde käytännössä rakentuu mielenterveystyön erilaisissa hoitomuodoissa, ilmenee Elina Weisteen tuoreesta väitöksestä.

 

Elina Weisteen 18. joulukuuta Helsingin yliopistossa tarkastettava väitöskirjatutkimus näyttää, mitä terapiakeskusteluissa tosiasiallisesti tapahtuu. Tulokset osoittavat, että terapeuttista hoitosuhdetta rakennetaan ja ylläpidetään käyttämällä samanlaisia arkisia vuorovaikutuskeinoja kuin millä rakennamme ja ylläpidämme muitakin ihmissuhteitamme.

– Tämä on terapiatyön rikkaus, mutta asettaa sille myös monenlaisia haasteita, Weiste sanoo.

Weisteen tutkimusaineistona on ääni- ja videonauhoituksia aidoista terapiatilanteista erilaisissa mielenterveystyön hoitomuodoissa: psykoanalyysissä, kognitiivisessa yksilöpsykoterapiassa ja voimavarasuuntautuneessa toimintaterapiassa psykiatrian poliklinikoilla. Tutkimus osoittaa terapeuttisen vuorovaikutustyön haasteellisuuden: rakentaessaan suhdetta asiakkaaseen terapeutit joutuvat jatkuvasti tasapainoilemaan myötäelävän ymmärtämisen ja asiakkaan toiminta- ja ajattelutapojen haastamisen välillä. 

Terapiasuuntausten välillä on vuorovaikutuksellisia eroja

Kaikissa tutkituissa terapiasuuntauksissa ymmärryksen osoittaminen ja empatia nousivat keskeiseen asemaan. Jo se, millaisella äänenkorkeudella ja -painolla ymmärrystä osoittava puheenvuoro lausutaan, kertoo, vahvistaako terapeutti asiakkaan tunnekokemuksen vai haastaako hän sen.

Psykoanalyyttisessa ja kognitiivisessa terapiassa asiakkaan vaikeita tunnekokemuksia tyypillisesti tutkitaan niitä tulkitsemalla ja haastamalla. Voimavarasuuntautuneessa aineistossa sen sijaan siirrytään pois vaikeista tunnekokemuksista ja keskitytään asiakkaan onnistumisen kokemuksiin sekä toimijuuden ja kyvykkyyden vahvistamiseen. Tutkitut hoitomuodot eroavat myös sen suhteen, miten erimielisyyttä käsitellään ja kuinka paljon terapeutti osoittaa tietävänsä asiakkaan sisäisestä maailmasta: psykoanalyysissä asiakkaan kokemuksen omistajuuden rajoja koetellaan ajoittain rajummin kuin kognitiivisessa- ja voimavarasuuntautuneessa terapiassa.

Valtiotieteiden maisteri Elina Weiste väittelee 18.12.2015 kello 13 Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”Relational work in therapeutic interaction - A comparative conversation analytic study on psychoanalysis, cognitive psychotherapy and resource-centred counselling”. Väitöstilaisuus järjestetään Helsingin yliopiston päärakennuksen salissa 13, Fabianinkatu 33, 3. kerros.

Weiste työskentelee tutkijana Intersubjektiivisuus vuorovaikutuksessa – huippuyksikössä Helsingin yliopistossa.

Väitöskirja on luettavissa E-thesis-palvelussa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-1042-8

Lisätietoja: Elina Weiste,  s-posti elina.weiste@helsinki.fi