Suomalaiset toimittajat arvostavat talouspolitiikan asiantuntijoita

Talouspolitiikasta käytävään keskusteluun kaivataan kuitenkin lisää moniäänisyyttä. Puolueista kokoomus erottautuu talouspoliittisella asiantuntemuksellaan, perussuomalaisiin luotetaan vähiten.

Suomalaiset toimittajat luottavat laajalti esimerkiksi Suomen Pankin ja valtiovarainministeriön sekä Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan ja Palkansaajien tutkimuslaitoksen PT:n kaltaisten tutkimuslaitosten talouspoliittiseen asiantuntemukseen. Yksityisten pankkien samoin kuin työmarkkinajärjestöjen asiantuntemukseen toimittajat suhtautuvat sen sijaan hieman epäilevämmin.

Suomalaiset toimittajat pitävät talouspolitiikasta käytävää julkista keskustelua asiantuntevana ja laadukkaana mutta kaipaavat siihen lisää moniäänisyyttä ja riippumattomien tutkijoiden panosta.

Tulokset käyvät ilmi Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan tutkijatohtorin Timo Harjuniemen kirjoittamasta tutkimusraportista ”Asiantuntijoita vai asiansa ajajia? Suomalaisten toimittajien näkemyksiä talouspolitiikan asiantuntijuudesta”. Tutkimusta varten haastateltiin talouspolitiikkaa seuraavia suomalaistoimittajia. Lisäksi aineistoa kerättiin talouden ja politiikan toimittajille lähetetyllä kyselytutkimuksella.

Puolueista kokoomus erottautuu toimittajien mukaan edukseen talouspoliittisella osaamisellaan. Runsaat puolet vastaajista on vähintään jokseenkin samaa mieltä siitä, että puolueen näkemykset talouspolitiikasta ovat yleisesti ottaen asiantuntevia. Kokoomusta seuraavat varsin tasaväkisinä RKP, SDP ja keskusta. Perussuomalaisten talouspoliittiseen asiantuntemukseen luotetaan tutkimuksen perusteella vähiten.

Moni toimittaja arvioi talouspolitiikan olevan murroksen äärellä: valtiot ovat velkaantuneet kriisien takia tuntuvasti, mutta keskuspankkien voimakas elvytyspolitiikka on painanut valtioiden velanhoitokulut olemattomaksi. Talouspolitiikan suunnanmuutokset saattavat heijastua myös talouspolitiikasta käytävään julkiseen keskusteluun, jossa tiukkaa budjettikuria on perinteisesti arvostettu.

Tutkimuksessa kartoitettiin toimittajien näkemyksiä suomalaisesta talouspoliittisesta keskustelusta ja erilaisista talouspolitiikan asiantuntijoista. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin toimittajien näkemyksiä muun muassa puolueiden talouspoliittisesta asiantuntemuksesta.

Tutkimusta ovat rahoittaneet Helsingin Sanomain Säätiö ja Palkansaajasäätiö. Tutkimusraportti on ladattavissa Helsingin Sanomain Säätiön sivuilta:

https://www.hssaatio.fi/tutkimusten-loppuraportit/

Lisätietoa:
Tutkijatohtori Timo Harjuniemi
puh: 050 5205854
sähköposti: timo.harjuniemi@helsinki.fi