Strategista rahaa tasa-arvon tutkimiseen

Suomen Akatemian yhteyteen perustettu Strategisen tutkimuksen neuvosto teki ensimmäiset rahoituspäätöksensä. Helsingin yliopisto sai koordinoitavakseen työelämän tasa-arvon tutkimuskokonaisuuden.

Tasa-arvoa ja eriarvoisuuksia suomalaisessa työelämässä monitieteisesti tarkasteleva projekti on valittu Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen Equality in Society -ohjelmaan. Hankkeessa analysoidaan niin kaupunki- kuin maaseutu-Suomea.

Helsingin ylipiston sukupuolentutkimuksen professori Marjut Jyrkisen johtama konsortio tutkii, miten päällekkäiset ja risteävät sosiaaliset kategoriat kuten ikä- tai sukupolvi, etnisyys, alueellisuus ja sukupuoli rakentavat etuasemia tai marginalisoivat ihmisiä työkulttuurissa, jossa rajanteko työn ja muun elämän välille on yhä hankalampaa.

Tavoitteena palvelujen ja etuuksien kehittäminen

– Tuotamme tietoa ja käytännön ehdotuksia peruspalvelujen ja etuuksien kehittämiseksi, Marjut Jyrkinen sanoo.

– Tavoitteenamme on tarjota uudenlaisia ratkaisuja poliittisen päätöksenteon tueksi, kun Suomen kilpailukyvyn kasvattamiseen on niukkuuden aikana tarvetta.

Tutkimukset keskittyvät erityisesti hoivavastuuseen, joustaviin työjärjestelyihin, urien jatkuvuuteen, työllistymiseen, työelämään pääsyn esteisiin, sukupuolten yhdenvertaisuuteen sekä kestävään johtajuuteen, joka tukee työhyvinvointia ja työssä jaksamista.

Strategisen tutkimuksen neuvosto valitsi 14.9. kaikkiaan 16 konsortiota ensimmäisiin strategisen tutkimuksen ohjelmiin. Niiden rahoittamiseen käytetään 52,5 miljoonaa euroa vuosina 2015–2017.

Marjut Jyrkisen hankkeen nimi on Social and Economic Sustainability of Future Working Life: Policies, Equalities and Intersectionalities in Finland, ja sen varajohtajana toimii professori Anna-Maija Lämsä Jyväskylän yliopistosta. Hankkeen kolmas vastuullinen tutkija on dosentti Jukka Lehtonen Hankenilta.

Strategisen tutkimuksen neuvosto