Sosiaalisessa mediassa on vaikea olla aito

Ihmiset tekevät sosiaalisessa mediassa profiilityötä pitääkseen yllä aitouden vaikutelmaa, selviää Suvi Uskin 4.12. tarkastettavasta väitöskirjasta.

– Profiilityö muodostuu näkyvistä ponnisteluista kuten julkaisujen suunnittelemisesta, julkaisujen poistamisesta tai julkaisematta jättämisestä, Uski toteaa. – Profiilityötä on myös se, kun harmittelee profiiliin päätynyttä sisältöä, vaikkei päätyisi sitä poistamaan. Uskin mukaan onnistuneen profiilityön tunnistaa siitä, että yksilö julkaisee sisältöä, josta oikeasti pitää, ja joka sopii hänen profiiliinsa. Ei kuitenkaan riitä, että yksilö pitää itse omasta julkaisustaan vaan hän kaipaa sille myös yleisön hyväksyntää.

Esityksen epäonnistumisen uhka on todellinen uhka yksilön identiteetille. Tämä uhka ei koske ainoastaan yhteisöpalveluissa tapahtuvaa toimintaa vaan liikkuu mukana sinne, missä esityksen nähnyt yleisö on.

– Yhteisöpalvelut kuten Facebook ja Instagram haastavat yksilöt tekemään profiilityötä myös sosiaalisen median ulkopuolella, Uski kertoo.

Ennen yhteisöpalveluja oman identiteetin aitous oli helpompi säilyttää. Sosiaalisessa mediassa ihmisen on annettava itsestään sama ja yhdenmukainen kuva kaikille yleisöille ensimmäistä kertaa ihmishistoriassa. Sen lisäksi, että identiteetistä annetun kuvan täytyy olla yhdenmukainen, profiilityötä lisää myös pitkälle ulottuva profiilihistoria. Tämä tarkoittaa sitä, että mitä pidemmälle profiilin aikaperspektiivi yltää, sitä vähemmän liikkumavaraa yksilöllä on oman identiteettiesityksensä suhteen.

Suvi Uskin väitöskirjan osatutkimuksiin osallistuneet henkilöt ovat pääosin suomalaisia nuoria. Osatutkimuksia on julkaistu kansainvälisesti arvostetuissa tieteellisissä julkaisufoorumeissa.

Valtiotieteiden maisteri Suvi Uski väittelee Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa 4.12. klo 12:00 sosiaalipsykologian alaan kuuluvasta aiheesta Profile work for authenticity: Self-presentation in social network services. Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Unioninkatu 35, auditorio 116. Väitös on luettavissa sähköisesti: URN:ISBN:ISBN 978-951-51-1032-9

Väittelijän yhteystiedot: Suvi Uski, s-posti suvi.uski@gmail.com

---

Suvi Uski on sosiaalipsykologi ja sosiaalisen median tutkija. Hän on tehnyt väitöskirjatyötään sekä Tietotekniikan tutkimuslaitos HIIT:issä että Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitoksella.