Sijoitustoiminta on keino edistää kestävää kehitystä, yliopiston kvestori Marjo Berglund sanoo

Yliopiston tavoitteena on kestävän kehityksen mukaisesti hiilineutraali sijoitussalkku.

Sijoitustoiminta on oivallinen keino paitsi taloudellisen vakauden ja itsenäisyyden lisäämiseen myös vaikuttamiseen. Olen ylpeä siitä, että Helsingin yliopiston sijoituspäätökset ovat vastuullisia niin kestävää kehitystä, yhteiskuntaa kuin yliopiston yhteistyökumppaneita ajatellen. 

Kestävän kehityksen mukaiset sijoituspäätökset ovat meille tärkeitä, sillä ne kytkeytyvät yliopiston arvoihin ja perimmäiseen tarkoitukseen. On johdonmukaista kantaa globaalia vastuuta myös sijoitustoiminnassamme, kun tiedeyhteisö varoittaa maapalloa uhkaavasta ilmastokatastrofista. 

Käytännössä pyrimme vähentämään sijoitustemme kielteisiä ympäristövaikutuksia. Tällä hetkellä salkustamme alle prosentti on sijoitettu fossiilisia polttoaineita tuottaviin yhtiöihin. Jatkossa tavoitteena on kokonaan hiilineutraali salkku. Jokainen sijoitus on valinta — haluammeko edesauttaa ilmastonmuutoksen hillitsemistä vai kiihtymistä?

Ympäristön lisäksi yliopisto tahtoo turvata ihmisten hyvinvoinnin. Siksi edellytämme, että sijoituskohteemme kunnioittavat ihmisoikeuksia ja noudattavat kansainvälisiä työoikeuteen liittyviä periaatteita. 

Yliopiston sijoitustoiminnan vastuullisuus näkyy myös sen läpinäkyvyytenä. On tärkeää, että sekä veronmaksajat että yliopiston kumppanit eli lahjoittajat, alumnit, säätiöt ja yritykset voivat halutessaan saada helposti tiedon siitä, miten yliopisto varojaan käyttää. Julkisuusperiaate ohjaa toimintaamme. Siksi tiedot merkittävistä sijoituskohteista julkistetaan heti ja kaikki kohteet ilmoitetaan kunkin vuoden tilinpäätöksen yhteydessä. 

Periaatteet ovat arvottomia ilman niitä vastaavaa toimintaa. Siksi edistämme vastuullisuutta niin Helsingin yliopiston omassa sijoitustoiminnassa, spinout-yhtiöissämme kuin yhteiskunnassa laajemmin yhteistyössä muiden kaltaistemme sijoittajien kanssa. Kuten rehtorimme Jari Niemelä asian usein kiteyttää: ”Walk the talk”.

Pääkirjoitus ilmestyy Yliopisto-lehdessä 2/2020.