Professori Jukka Pirttilä: Miten kehitysmaiden verotuksesta voi tehdä kestävämpää?

Afrikan maissa jopa 80 prosenttia työvoimasta on virallisten työmarkkinoiden ulkopuolella. Tämä tekee verotuksesta haastavaa.

Valtion pyörittäminen vaatii rahaa. Yleensä se kerätään verottamalla. Verotuksen voi järjestää monin tavoin, mutta moderniin verotukseen kuuluu suoraan palkoista perittävä tulovero. Tulovero mahdollistaa laajan veropohjan, eikä sen kiertäminen ole helppoa.

Mutta entä jos suurin osa työvoimasta on tuloveron ulottumattomissa?

Juuri tämä on valitettavaa todellisuudetta monessa kehitysmaassa, kertoo Helsingin yliopiston julkisen talouden professori Jukka Pirttilä.

— Esimerkiksi Mosambikissa jopa 80 prosenttia työllistyy luontaistalouden, kaupustelun tai harmaan talouden työpaikkoihin. Ei heitä kaikkia voi laittaa verolle.

Aina se ei toki olisi tarkoituksenmukaistakaan. Tuloverotuksen tarkoitus on rahojen keräämisen lisäksi tasoittaa tuloeroja progression avulla.

— Jos verotusta ajatellaan tulojen tasaajana, ei tuloveron periminen kaikkein köyhimmiltä, esimerkiksi omavaraistaloudessa eläviltä viljelijöiltä, olisi edes tarkoituksenmukaista, Pirttilä huomauttaa.

Työmarkkinoita tutkittaessa hyvä kysymys on se, onko ihmisellä eläketurvaa. Yleensä ihminen, joka maksaa eläkemaksuja, maksaa myös tuloveroa.

Siitä huolimatta talouden kokonaiskuva olisi hyvä saada haltuun. Pirttilä on tutkinut kehittyvien maiden talouksia yhdessä WIDER-instituutin ja paikallisten tutkijoiden kanssa vuodesta 2014.

Hänen tarkastelunsa erityisenä kohteena ovat Saharan eteläpuolisen Afrikan maat. Monista niistä tietoja kerätään rekisterien puuttuessa kyselytutkimuksin.

— Työmarkkinoita tutkittaessa hyvä kysymys on se, onko ihmisellä eläketurvaa. Yleensä ihminen, joka maksaa eläkemaksuja, maksaa myös tuloveroa.

Yhtenä päämääränä on auttaa kehitysmaita suunnittelemaan verotustaan kestävämmälle pohjalle, parantaa maailmaa, kuten Pirttilä sanoo. Toisaalta tutkimuksesta voi syntyä työkaluja myös pohjoismaisen yhteiskunnan tutkimiseen.

— Eräät kollegat kehittivät työkalun, jonka avulla seurataan, miten Pakistanin verotuksen jyrkät tulorajat verotuksessa vaikuttavat käytökseen. Suomessa samaa työkalua on sitten käytetty tarkasteltaessa opiskelijoita, joilla tietyn euromäärän ylittävä ansio peruuttaa opintotuen.

— Tällaisten tiukkojen kannustinloukkujen on ajateltu pitkään olevan pahasta, mutta työkalun avulla pystymme paremmin arvioimaan, mitkä niiden todelliset vaikutukset ovat.