Perintöverotus syrjii sateenkaariperheiden lapsia

Seksuaalisesti marginalisoituihin ryhmiin kuuluvat perivät keskimäärin reilusti puolet vähemmän valtaväestöön verrattuna. Alle neljännes on tehnyt testamentin, ja vain seitsemän prosenttia on tehnyt perintöverosuunnittelua. Nämä tiedot selviävät Helsingin yliopistossa tehdystä kansainvälisestä kyselytutkimuksesta.

Tutkimuksen toteuttamisesta vastannut sukupuolentutkimuksen alan akatemiatutkija Antu Sorainen ja Helsingin yliopiston siviilioikeuden professori Urpo Kangas toteavat, että tutkimuksen tulokset haastavat Suomen nykyistä lainsäädäntöä.

– Esimerkiksi perintölainsäädännössä on korjattavaa, sillä se syrjii useita sateenkaariperheiden lapsia. Perintöverotus ja perintökaaren verisukulaisuusnormit voivat asettaa lapset perheen sisällä hyvin eri asemaan.

Maailmanlaajuisesti uraauurtava kysely

Kansainvälinen kyselytutkimus Perinnöt ja testamentit seksuaalisesti marginalisoiduissa ryhmissä tehtiin verkossa suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, venäjäksi, romaniaksi ja unkariksi.

Se on ensimmäinen aiheesta tehty laaja kysely maailmassa ja antaa tärkeää tietoa EU:ssa käytävään keskusteluun lesbojen ja homojen oikeuksista eri maissa.

Helsingissä suurimmat queer-perinnöt

Tutkimuksesta käy ilmi, että yli 63 prosenttia LGBT-ryhmiin kuuluvista (lesbot, homot ja trans-ihmiset) kokee, ettei heillä ole tarpeeksi tietoa perintölainsäädännöstä. Kolme kymmenestä homomiehestä mutta vain kaksi kymmenestä lesbosta on tehnyt testamentin.

Mediaani queer-perintö Suomessa on noin 30 000 euroa, kun perinnöt maassamme keskimäärin olivat noin 80 000 euroa vuonna 2015. Suurimmat lesbojen, homojen ja trans-ihmisten perinnöt saadaan Helsingissä.

Lähes joka kymmenes kaikista seksuaalisesti marginalisoituihin ryhmiin kuuluvista ihmisistä on ollut osallisena perintöriidassa, useimmiten sisarusten tai kaukaisempien sukulaisten kanssa, ei omien vanhempien.

Yli tuhat vastausta

Tutkimuksen toteutti akatemiatutkija, dosentti Antu Sorainen osana Suomen Akatemian rahoittamaa tutkimusprojektia Perinnöt ja testamentit seksuaalisesti marginalisoiduissa ryhmissä. Se tehtiin Helsingin yliopiston filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksella sukupuolentutkimuksen oppiaineessa YTM Anna Heinosen avustuksella.

Kyselyyn vastasi yli tuhat ihmistä, joista puolet Suomesta. Noin 5 prosenttia vastaajista oli ruotsinkielisiä. Dosentti Antu Sorainen on kerännyt myös laajan haastatteluaineiston tutkimuksen tueksi.

Perinnöt ja testamentit seksuaalisesti marginalisoiduissa ryhmissä -projektin nettisivut

Hankkeen Facebook-ryhmä

Blogi “Why and how to study queer inheritance and will-writing?”

Lisätietoja

Akatemiatutkija, dosentti Antu Sorainen, puhelin: 044 533 1984, sähköposti antu.sorainen(a)helsinki.fi